ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ(೧೧೫೦)

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
         ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ.ಕ್ರಿ.ಶ.೧೧೫೦ ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜೈನ ಕವಿ.ಇವನ ಗುರು ವೀರಣಂದಿ.ಕೃತಿಗಳು-ಸಮಯಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು                   ಚೂಡಾಮಣಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮತಪ್ರಚಾರ ಗ್ರಂಥ.