Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಲೋಕ ಹುಟ್ಟದತ್ತತ್ತ ಮುನ್ನಿನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಲೋಕ ಹುಟ್ಟದತ್ತತ್ತ ಮುನ್ನಿನ ನಿಭ್ರಾಂತನ ನೆಮ್ಮಿ ತೋರಿದ ಲೀಲಾಸೂತ್ರ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನೀನು ಹಲವಾದುದ ನಾನು ಕಂಡೆನಯ್ಯ. ಲೀಲಾಸೂತ್ರ ಮಾತ್ರದ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕೀಲನು ಕಳೆದು ಮುನ್ನಿನ ನಿಭ್ರಾಂತನ ನೆರೆದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ಶಿವಯೋಗಿಯಾದೆನು ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.