Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಭಕ್ತನೆಂಬೆನೆ ? ಭಕ್ತಸ್ಥಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಭಕ್ತನೆಂಬೆನೆ ? ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಮುನ್ನವೆಯಿಲ್ಲ
ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬೆನೆ ? ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ಮುನ್ನವೆಯಿಲ್ಲ
ಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬೆನೆ ? ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ ಮುನ್ನವೆಯಿಲ್ಲ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯೆಂಬೆನೆ ? ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲ ಮುನ್ನವೆಯಿಲ್ಲ
ಶರಣನೆಂಬೆನೆ ? ಶರಣಸ್ಥಲ ಮುನ್ನವೆಯಿಲ್ಲ
ಐಕ್ಯನೆಂಬೆನೆ ? ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ಮುನ್ನವೆಯಿಲ್ಲ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಂಗೆ.