ಭಕ್ತನೆಂಬೆನೆ ? ಭಕ್ತಸ್ಥಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಭಕ್ತನೆಂಬೆನೆ ? ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಮುನ್ನವೆಯಿಲ್ಲ
ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬೆನೆ ? ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ಮುನ್ನವೆಯಿಲ್ಲ
ಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬೆನೆ ? ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ ಮುನ್ನವೆಯಿಲ್ಲ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯೆಂಬೆನೆ ? ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲ ಮುನ್ನವೆಯಿಲ್ಲ
ಶರಣನೆಂಬೆನೆ ? ಶರಣಸ್ಥಲ ಮುನ್ನವೆಯಿಲ್ಲ
ಐಕ್ಯನೆಂಬೆನೆ ? ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ಮುನ್ನವೆಯಿಲ್ಲ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಂಗೆ.