Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಭಕ್ತಿಯ ವಿರತಿಯ ಮರ್ಮವನರಿಯೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಭಕ್ತಿಯ ಮರ್ಮವನರಿಯೆ
ಜ್ಞಾನದ ಕುರುಹನರಿಯೆ
ವೈರಾಗ್ಯದ ದೃಢವನರಿಯೆ
ವಿರತಿಯ ಹೊಲಬನರಿಯೆ
ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥವನರಿಯೆ
ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ವಿರತಿಗಳಿಂದೆ ಮುಕ್ತರಾದ ಮಹಾಶರಣರ ತೊತ್ತಿನ ಮಗ ನಾನಯ್ಯ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.