ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಭಕ್ತ
ಮಾಹೇಶ್ವರ
ಪ್ರಸಾದಿ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ
ಶರಣ
ಐಕ್ಯನೆಂದು
ಬೇರು
ಮಾಡಿ
ನುಡಿದು
ಬೇರು
ಮಾಡಿ
ನಡೆವ
ಭಿನ್ನನಲ್ಲ.
ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದ
ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ
ಅರಿವು
ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಬಸವಣ್ಣ.
ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ
ದಾಸೋಹ
ಸಂಪನ್ನ
ಬಸವಣ್ಣ.
ಮನ
ವಚನ
ಕಾಯದಲ್ಲಿ
ಸದ್ಭಕ್ತಿಸಂಪನ್ನ
ಬಸವಣ್ಣ.
ಎಡೆದೆರಹಿಲ್ಲದ
ಲಿಂಗಸಂಪನ್ನ
ಬಸವಣ್ಣ.
ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ
ಸರ್ವಾಚಾರಸಂಪನ್ನ
ಬಸವಣ್ಣ.
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗನಲ್ಲಿ
ಬಸವಣ್ಣನ
ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ
ನಮೋ
ನಮೋ
ಎನುತಿರ್ದೆನು