Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಭಯವಿಲ್ಲದ ನಿಶ್ಶೂನ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search



Pages   (key to Page Status)   


ಭಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ನಿರ್ಭಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ಶೂನ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ನಿಶ್ಶೂನ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ಸುರಾಳವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ನಿರಾಳವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರನೆಂಬ ಅನಾದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತವಾದ ಅನುಪಮ ಪ್ರಸಾದದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ನಾನೆತ್ತ ಹೋದೆನೆಂದರಿಯೆ.