ಭಾಷೆಗಳ್ಳಗೇಕೊ ವೇಷಧಾರಿಗೇಕೊ ಸಹಭೋಜನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಭಾಷೆಗಳ್ಳಗೇಕೊ
ಸಹಭೋಜನ
?
ದ್ವೇಷಗುಣಿಗೇಕೊ
ಸಹಭೋಜನ
?
ವೇಷಧಾರಿಗೇಕೊ
ಸಹಭೋಜನ
?
ಹುಸಿಹುಂಡಗೇಕೊ
ಸಹಭೋಜನ
?
ಮೋಸ
ಮರವೆಯಿಂದೆ
ಈಶನೊಡನೆ
ಸಹಭೋಜನ
ಮಾಡಿದಡೆ
ಭವದಲ್ಲಿ
ಘಾಸಿಯಾಗುತಿರ್ಪರು
ನೋಡಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.