ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವಡೆ; ನೀನು ಶುದ್ಧ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವಡೆ;
ನೀನು
ಶುದ್ಧ
ನಿರ್ಮಲದೇಹಿ.
ಪೂಜೆಯ
ಮಾಡುವಡೆ;
ನಿನಗೆ
ಗಗನಕಮಲಕುಸುಮದ
ಅಖಂಡಿತಪೂಜೆ.
ಧೂಪದೀಪಾರತಿಗಳ
ಬೆಳಗುವಡೆ;
ನೀನು
ಸ್ವಯಂ
ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶನು.
ಅರ್ಪಿತವ
ಮಾಡುವಡೆ;
ನೀನು
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನು.
ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆಗಳ
ಮಾಡುವಡೆ;
ನೀನು
ಮುಟ್ಟಬಾರದ
ಘನವೇದ್ಯನು.
ನಿತ್ಯನೇಮಗಳ
ಮಾಡುವಡೆ;
ನಿನಗೆ
ಅನಂತನಾಮಂಗಳಾದವು
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.