ಮತ್ತೊಂದ ಕಾಣದೆ, ಮತ್ತೊಂದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search



Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಮತ್ತೊಂದ ಕಾಣದೆ
ಮತ್ತೊಂದ ಕೇಳದೆ
ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯವಿಷಯಕ್ಕೆಳಸದಂತೆ ಇರಿಸಯ್ಯಾ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. 264