ಮನಕ್ಕೆ ಕಂಗಳಿಗ ಮನೋಹರವಾದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಮನಕ್ಕೆ
ಮನೋಹರವಾದ
ದೇವನ
ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಎನ್ನ
ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ.
ಕಂಗಳಿಗ
ಮಂಗಳವಾದ
ದೇವನ
ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಎನ್ನ
ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ.
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ
ಪರಿಣಾಮವಾದ
ದೇವನ
ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಎನ್ನ
ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ.
ತನುವಿಂಗೆ
ತರಹರವಾದ
ದೇವನ
ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಎನ್ನ
ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ.
ಅಗಮ್ಯ
ಅಗೋಚರನಾದ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರನೆಂಬ
ಲಿಂಗಯ್ಯನ
ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಎನ್ನ
ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ.