Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಮನದಲ್ಲಿ ನೀತಿಗೆಟ್ಟು ಒಂದು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡಾಗಿ ನುಡಿವನಲ್ಲ ಶರಣ. ನೀತಿಗೆಟ್ಟು ನಿಜವ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆವನಲ್ಲ ಶರಣ. ಭೂತದೇಹಿಯಂತೆ ಸೋತು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವನಲ್ಲ ಶರಣ. ಜಾತಿಸೂತಕವಿಡಿದು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಮಡಿದು ಹೋಗುವನಲ್ಲ ಶರಣ ನೋಡಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.