ಮನದ ಭ್ರಮೆಯ ಕಳೆದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಮನದ
ಭ್ರಮೆಯ
ಕಳೆದು
ಗುರುವ
ಮಾಡಿ
ಗುರುಭಕ್ತನಾದನಯ್ಯಾ
ಬಸವಣ್ಣನು.
ಪ್ರಾಣದ
ಭ್ರಮೆಯ
ಕಳೆದು
ಲಿಂಗವ
ಮಾಡಿ
ಲಿಂಗಭಕ್ತನಾದನಯ್ಯಾ
ಬಸವಣ್ಣನು.
ಸಂಸಾರದ
ಭ್ರಮೆಯ
ಕಳೆದು
ಜಂಗಮವ
ಮಾಡಿ
ಜಂಗಮಭಕ್ತನಾದನಯ್ಯಾ
ಬಸವಣ್ಣನು.

ತ್ರಿವಿಧಭ್ರಮೆಯ
ತ್ರಿಕರಣದಲ್ಲಿ
ಕಳೆದು
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಾದನಯ್ಯಾ
ಬಸವಣ್ಣನು.