Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಮನಬೀಸರವೆಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಮನಬೀಸರವೆಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತು
ವಿದ್ಯಾಮುಖದ ಜ್ಯೋತಿ ನಂದಿತ್ತು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತಿಯ ಕಾಣದೆ ದುಮ್ಮಾನ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮಾನ ಹೋಯಿತ್ತು. ಸಕಳಕಲಾವಿದ್ಯಾಗುರುವಲ್ಲಾ! ಮತಿತಾಳವೆಂಬ ಗುಹ್ಯತಾಗಿ
ಸುತಾಳವೆಂಬ ಶರಣಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು
ಗುರುವಿಂಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾದುದು
ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಓಗರವಾದುದು ನೋಡಾ! ¯õ್ಞಕಿಕಕಾಯಕ ನರಕ (¯õ್ಞಕಿಕ ನಾಯಕನರಕ?) ಅರ್ಪಿತಮುಖವನರಿಯದೆ
ಅನರ್ಪಿತಮುಖವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರ