ಮನೆಗೆ ತಾಳಿ ಬಂದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಮನೆಗೆ
ಬಂದ
ಜಂಗಮವ
ಕಂಡು
ಮನದಲ್ಲಿ
ಉದಾಸೀನವ
ತಾಳಿ
ಮೋರೆಯನಡ್ಡನಿಕ್ಕಿದರೆ
ಜಾರಿಹೋಯಿತ್ತು
ನೋಡಾ
ಹಿಂದೆ
ಮಾಡಿದ
ಭಕ್ತಿ.
ಪಙÂ್ತಯಲ್ಲಿ
ಕುಳಿತ
ಜಂಗಮಕ್ಕೆ
ಒಂದ
ನೀಡಿ
ತಾನೊಂದನುಂಡರೆ
ಹುಳುಗೊಂಡದಲ್ಲಿಕ್ಕುವ
ನೋಡಾ
ನಮ್ಮ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರ.