ಮರನುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಎಲೆ ಉಲಿವುದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಮರನುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ
ಎಲೆ
ಉಲಿವುದು
ಮಾಬುದೆ
?
ಶರೀರವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ
ವಿಕಾರ
ಮಾಬುದೆ
?
ಅಯ್ಯಾ
ಸುಳುಹುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ
ಸೂತಕ
ಹಿಂಗೂದೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ
?