Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಮುಗಿಲ ಮರೆಯ ಸೂರ್ಯನಂತೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಮುಗಿಲ ಮರೆಯ ಸೂರ್ಯನಂತೆ
ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ
ಒರೆಯ ಮರೆಯ ಅಲಗಿನಂತೆ
ಹಣ್ಣಿನೊಳಗಣ ರಸದಂತೆ
ಶರಣನ ಶರೀರವ ಮರೆಗೊಂಡು
ಪರಮಪಾವನಮೂರ್ತಿ
ಪರಾಪರ
ತಾನು ತಾನಾಗಿರ್ದದನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ?
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.