ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ   

(ನೋಡಿ- ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ-ಪುನರ್ರಚನೆ-ಮತ್ತು-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಬ್ಯಾಂಕು)j