ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ

(ನೋಡಿ- ರಾಕೆಟ್)

(ನೋಡಿ- ಕ್ಷಿಪಣಿ)