ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಅಂಬಾ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅಂಬಾ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

" ಗೊಲ್ಲ " ಎಂಬ ಜೀವಿಯು " ಅಂಬಾ " ಎಂದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. " ಗೊಲ್ಲ " ಎಂದರೆ " ಹಸು " ಎಂದರ್ಥ. " ಅಂಬಾ " ಎಂದರೆ " ಅಮ್ಮ " ಎಂದರ್ಥ. " ಗೊಲ್ಲ " ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪದವಾಗಿರುವುದು.