ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಸೇರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟ ಲೇಖನಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

( ಗಣಿತ , ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ) ವಿಕಿಸೊರ್ಸ್ ಗೆ ಸೇರಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕ|ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕ
 2. ಭರವಸೆ ಮಧ್ಯಾಂತರಗಳು|ಭರವಸೆ ಮಧ್ಯಾಂತರಗಳು
 3. ಭವಿಷ್ಯವಿಜ್ಞಾನ|ಭವಿಷ್ಯವಿಜ್ಞಾನ
 4. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ|ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ
 5. ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತ, ಪ್ರಾಚೀನ|ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತ, ಪ್ರಾಚೀನ
 6. ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರ|ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರ
 7. ಭಾಷಾವರ್ಗೀಕರಣ|ಭಾಷಾವರ್ಗೀಕರಣ
 8. ಭಾಸ್ಕರ 2|ಭಾಸ್ಕರ 2
 9. ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತ, ಪ್ರಾಚೀನ|ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತ, ಪ್ರಾಚೀನ
 10. ಭೂಆಂದೋಳನವಿಜ್ಞಾನ|ಭೂಆಂದೋಳನವಿಜ್ಞಾನ
 11. ಭೂಕಾಂತತ್ವ|ಭೂಕಾಂತತ್ವ
 12. ಭೂಕಾಲಗಣನೆ|ಭೂಕಾಲಗಣನೆ
 13. ಭೂಪಟ ರಚನೆ|ಭೂಪಟ ರಚನೆ
 14. ಭ್ರಮಣಾಂಕಗಳು|ಭ್ರಮಣಾಂಕಗಳು
 15. ಬಾಕ್ಸೈಟ್|ಬಾಕ್ಸೈಟ್
 16. ಬಾಣರು|ಬಾಣರು
 17. ಬಾನಾಕ್ ಆಕಾಶಗಳು|ಬಾನಾಕ್ ಆಕಾಶಗಳು
 18. ಬಾನಾಕ್ ಟಾಸಿರ್ಕ್‌ ವಿರೋಧಾಭಾಸ|ಬಾನಾಕ್ ಟಾಸಿರ್ಕ್‌ ವಿರೋಧಾಭಾಸ
 19. ಬಾನುಲಿ|ಬಾನುಲಿ
 20. ಬಾರ್ನ್ ಸನ್ನಿಹಿತತೆ|ಬಾರ್ನ್ ಸನ್ನಿಹಿತತೆ
 21. ಬಾಲ್ಯ|ಬಾಲ್ಯ
 22. ಬಿ ಪಿ ಎಂ|ಬಿ ಪಿ ಎಂ
 23. ಬಿಂದು ಅಂದಾಜು|ಬಿಂದು ಅಂದಾಜು
 24. ಬಿಂದುಗಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸಂಸ್ಥಿತಿವಿಜ್ಞಾನ|ಬಿಂದುಗಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸಂಸ್ಥಿತಿವಿಜ್ಞಾನ
 25. ಬಿಸಿಎಸ್ ಅತಿವಾಹಕಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ|ಬಿಸಿಎಸ್ ಅತಿವಾಹಕಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 26. ಬೂಮರಾಂಗ್|ಬೂಮರಾಂಗ್
 27. ಬೂಲಿಯನ್ ಬೀಜಗಣಿತ|ಬೂಲಿಯನ್ ಬೀಜಗಣಿತ
 28. ಬೃಹತ್ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಮಿತಿ ಪ್ರಮೇಯ|ಬೃಹತ್ಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಮಿತಿ ಪ್ರಮೇಯ
 29. ಬೇಡಿಕೆ|ಬೇಡಿಕೆ
 30. ಬೇಡಿಕೆಯ ಪುಟಿತತೆ|ಬೇಡಿಕೆಯ ಪುಟಿತತೆ
 31. ಬೇಯೀಸನ ಸೂತ್ರ|ಬೇಯೀಸನ ಸೂತ್ರ
 32. ಬೇರಿಯಮ್|ಬೇರಿಯಮ್
 33. ಬೇಲ್, ಜಾನ್|ಬೇಲ್, ಜಾನ್
 34. ಬೈಜಿಕ ಸಮೀಕರಣ|ಬೈಜಿಕ ಸಮೀಕರಣ
 35. ಬೋರಾಕ್ಸ್‌|ಬೋರಾಕ್ಸ್‌
 36. ಬೋರಾನ್|ಬೋರಾನ್
 37. ಬೋಲ್ಟ್‌್ಸಮನ್ ವಿತರಣನಿಯಮ|ಬೋಲ್ಟ್‌್ಸಮನ್ ವಿತರಣನಿಯಮ
 38. ಬೋಲ್ಟ್‌್ಸಮನ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕ|ಬೋಲ್ಟ್‌್ಸಮನ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕ
 39. ಬೋಸ್ - ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸಂಖ್ಯಾಕಲನವಿಜ್ಞಾನ|ಬೋಸ್ - ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸಂಖ್ಯಾಕಲನವಿಜ್ಞಾನ
 40. ಬೋಸಾನುಗಳು|ಬೋಸಾನುಗಳು
 41. ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ|ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ
 42. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಜ್ಞಾನ|ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಜ್ಞಾನ
 43. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸೃಷ್ಟಿವಿಜ್ಞಾನ|ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸೃಷ್ಟಿವಿಜ್ಞಾನ
 44. ಬ್ರಾಡ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಆನ್ಡಡ್ಲಿ|ಬ್ರಾಡ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಆನ್ಡಡ್ಲಿ
 45. ಬ್ರಿಗ್ಸ್‌, ಹೆನ್ರಿ|ಬ್ರಿಗ್ಸ್‌, ಹೆನ್ರಿ
 46. ಬ್ರೀಯಾನ್ ಆವರಣಗಳು|ಬ್ರೀಯಾನ್ ಆವರಣಗಳು
 47. ಬ್ರೆಕ್ಷೀಯ|ಬ್ರೆಕ್ಷೀಯ
 48. ಬ್ರೆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಲಂಗ್|ಬ್ರೆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಲಂಗ್
 49. ಬ್ರೋಮೀನ್|ಬ್ರೋಮೀನ್
 50. ಬ್ರೋಮೈಡುಗಳು|ಬ್ರೋಮೈಡುಗಳು
 51. ಬ್ರೌಂಕರ್, ವಿಲಿಯಮ್|ಬ್ರೌಂಕರ್, ವಿಲಿಯಮ್
 52. ಬ್ರ್ಯಾಗನ ನಿಯಮ|ಬ್ರ್ಯಾಗನ ನಿಯಮ
 53. ಬೆನ್ಜೀನ್|ಬೆನ್ಜೀನ್
 54. ಬೆರ್ ಮತ್ತು ಬೈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು|ಬೆರ್ ಮತ್ತು ಬೈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
 55. ಬೆಸ್ಸೆಲನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು|ಬೆಸ್ಸೆಲನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
 56. ಬೆಹಿಸ್ತನ್|ಬೆಹಿಸ್ತನ್
 57. ಬೆಳಕಿನ ಆಕರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕಗಳು|ಬೆಳಕಿನ ಆಕರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕಗಳು
 58. ಬೆಳಕಿನ ವಿಪಥನ|ಬೆಳಕಿನ ವಿಪಥನ
 59. ಬೆಳಕು|ಬೆಳಕು
 60. ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ದರ|ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ದರ
 61. ಬೀಜಗಣಿತ|ಬೀಜಗಣಿತ
 62. ಬೀಟ ಉತ್ಪನ್ನ|ಬೀಟ ಉತ್ಪನ್ನ
 63. ಬೀಟ ವಿತರಣೆ|ಬೀಟ ವಿತರಣೆ
 64. ಬೀಟಕ್ಷಯ|ಬೀಟಕ್ಷಯ
 65. ಬೆಳ್ಳಿ|ಬೆಳ್ಳಿ
 66. ಬಡಗ ಭಾಷೆ|ಬಡಗ ಭಾಷೆ
 67. ಬರ್ಕೇಲಿಯಮ್|ಬರ್ಕೇಲಿಯಮ್
 68. ಬರ್ಜೀಯೂಸ್, ಫ್ರೀಡ್ರಿಶ್ ಕಾರ್ಲ್ ರೂಡಾಲ್ಫ್‌|ಬರ್ಜೀಯೂಸ್, ಫ್ರೀಡ್ರಿಶ್ ಕಾರ್ಲ್ ರೂಡಾಲ್ಫ್‌
 69. ಬರ್ನ್|ಬರ್ನ್
 70. ಬರ್ನೂಲಿ ವಂಶ|ಬರ್ನೂಲಿ ವಂಶ
 71. ಬರ್ನೂಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು|ಬರ್ನೂಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 72. ಬಲ|ಬಲ
 73. ಬಲಗತಿವಿಜ್ಞಾನ|ಬಲಗತಿವಿಜ್ಞಾನ
 74. ಬಲವಿಜ್ಞಾನ|ಬಲವಿಜ್ಞಾನ
 75. ಬಹುಪದವಿತರಣೆ|ಬಹುಪದವಿತರಣೆ
 76. ಬಹುಪದಿಗಳು|ಬಹುಪದಿಗಳು
 77. ಬಹುಪದೀಯ|ಬಹುಪದೀಯ
 78. ಬಹುಫಲಕ|ಬಹುಫಲಕ
 79. ಬಹುರೂಪತೆ|ಬಹುರೂಪತೆ
 80. ನೆಪ್ಚುನಿಯಮ್|ನೆಪ್ಚುನಿಯಮ್
 81. ನೇಪಿಯರ್, ಜಾನ್|ನೇಪಿಯರ್, ಜಾನ್
 82. ನೈಜರ್|ನೈಜರ್
 83. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ|ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 84. ನೈಟ್ರೈಲ್|ನೈಟ್ರೈಲ್
 85. ನೈಟ್ರೊಜನ್ ಚಕ್ರ|ನೈಟ್ರೊಜನ್ ಚಕ್ರ
 86. ನೈಟ್ರೊಜನ್ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ|ನೈಟ್ರೊಜನ್ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ
 87. ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜಿ಼ನ್|ನೈಟ್ರೊಬೆನ್ಜಿ಼ನ್
 88. ನೈಟ್ರೊಸಂಯಕ್ತಗಳು|ನೈಟ್ರೊಸಂಯಕ್ತಗಳು
 89. ನೈಸ್|ನೈಸ್
 90. ನೋಬೆಲೀಯಮ್|ನೋಬೆಲೀಯಮ್
 91. ನೋಮೊಗ್ರಾಮ್|ನೋಮೊಗ್ರಾಮ್
 92. ನ್ಯಾಕ್ರೈಟ್|ನ್ಯಾಕ್ರೈಟ್
 93. ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್|ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್
 94. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಂತಾನುನಾದ|ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಂತಾನುನಾದ
 95. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೆ|ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೆ
 96. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು|ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು
 97. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ರಚನೆ|ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ರಚನೆ
 98. ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ|ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 99. ನ್ಯೂಟನ್ - ಗ್ರೆಗೊರಿ ವಿಭಜಿತ ವಿಕಲನ ಸೂತ್ರ|ನ್ಯೂಟನ್ - ಗ್ರೆಗೊರಿ ವಿಭಜಿತ ವಿಕಲನ ಸೂತ್ರ
 100. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್|ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್
 101. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರ|ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರ
 102. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ|ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ
 103. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಿವರ್ತನೆ|ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಿವರ್ತನೆ
 104. ಧ್ವನಿ|ಧ್ವನಿ
 105. ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಬಾಧೆ|ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಬಾಧೆ
 106. ಧ್ವನಿನಾಳದ ಉರಿತ|ಧ್ವನಿನಾಳದ ಉರಿತ
 107. ಧ್ವನಿಪ್ರಸ್ಥಾನ|ಧ್ವನಿಪ್ರಸ್ಥಾನ
 108. ಧ್ವನಿಮಾ ವಿಜ್ಞಾನ|ಧ್ವನಿಮಾ ವಿಜ್ಞಾನ
 109. ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ|ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ
 110. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ|ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ
 111. ಧ್ವನಿವಿಜ್ಞಾನ 1|ಧ್ವನಿವಿಜ್ಞಾನ 1
 112. ಧ್ವನಿವಿಜ್ಞಾನ 2|ಧ್ವನಿವಿಜ್ಞಾನ 2
 113. ಧ್ವನಿಶೋಧಕ|ಧ್ವನಿಶೋಧಕ
 114. ದ್ವಿಅಕ್ಷೀಯ ಖನಿಜಗಳು|ದ್ವಿಅಕ್ಷೀಯ ಖನಿಜಗಳು
 115. ದ್ವಿಅಶ್ರಗ|ದ್ವಿಅಶ್ರಗ
 116. ದ್ವಿಕಾಯ ಸಮಸ್ಯೆ|ದ್ವಿಕಾಯ ಸಮಸ್ಯೆ
 117. ದ್ವಿಘಾತೀಯ ತಲಗಳು|ದ್ವಿಘಾತೀಯ ತಲಗಳು
 118. ದ್ವಿಘಾತೀಯ ಸಮೀಕರಣ|ದ್ವಿಘಾತೀಯ ಸಮೀಕರಣ
 119. ದ್ವಿತಳ ಕೋನ|ದ್ವಿತಳ ಕೋನ
 120. ದ್ವಿಧ್ರುವ ಭ್ರಮಣಾಂಕ|ದ್ವಿಧ್ರುವ ಭ್ರಮಣಾಂಕ
 121. ದ್ವಿಪದ ಪ್ರಮೇಯ|ದ್ವಿಪದ ಪ್ರಮೇಯ
 122. ದ್ವಿಪ್ರತಿಚಯನ ಯೋಜನೆ|ದ್ವಿಪ್ರತಿಚಯನ ಯೋಜನೆ
 123. ದ್ವಿಮಾನ ಪದ್ಧತಿ|ದ್ವಿಮಾನ ಪದ್ಧತಿ
 124. ದ್ವಿವಕ್ರೀಭವನ|ದ್ವಿವಕ್ರೀಭವನ
 125. ದ್ವೈತತ್ತ್ವ|ದ್ವೈತತ್ತ್ವ
 126. ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕು|ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕು
 127. ಧ್ರುವೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕಗಳು|ಧ್ರುವೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕಗಳು
 128. ದಿಕ್ಕು|ದಿಕ್ಕು
 129. ದಿಕ್ಕೋಟಿಜ್ಯಾಗಳು|ದಿಕ್ಕೋಟಿಜ್ಯಾಗಳು
 130. ದ್ಯರ್ಝಾವ್ಯಿನ್, ಗವ್ರ್ಯಿಯೀಲ್ ರಮ್ಯಾನವ್ಯಿಚ್|ದ್ಯರ್ಝಾವ್ಯಿನ್, ಗವ್ರ್ಯಿಯೀಲ್ ರಮ್ಯಾನವ್ಯಿಚ್
 131. ದ್ಯುತಿ ಅಭಿಗ್ರಹಣ|ದ್ಯುತಿ ಅಭಿಗ್ರಹಣ
 132. ದ್ಯುತಿ ಅಭಿಗ್ರಾಹಕಗಳು|ದ್ಯುತಿ ಅಭಿಗ್ರಾಹಕಗಳು
 133. ದ್ಯುತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮುದ್ರಣ|ದ್ಯುತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮುದ್ರಣ
 134. ದ್ಯುತಿ ಮೊಳೆ ಜೋಡಣೆ|ದ್ಯುತಿ ಮೊಳೆ ಜೋಡಣೆ
 135. ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ|ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ
 136. ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ತು|ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ತು
 137. ದ್ಯುತಿಉತ್ಸರ್ಜನೆ|ದ್ಯುತಿಉತ್ಸರ್ಜನೆ
 138. ದ್ಯುತಿಗುಣಾಕಾರಿ|ದ್ಯುತಿಗುಣಾಕಾರಿ
 139. ದ್ಯುತಿಪಟುತ್ವ|ದ್ಯುತಿಪಟುತ್ವ
 140. ದ್ಯುತಿಮಾಪನ|ದ್ಯುತಿಮಾಪನ
 141. ದ್ಯುತಿರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ|ದ್ಯುತಿರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ
 142. ದ್ಯುತಿಶ್ವಸನ|ದ್ಯುತಿಶ್ವಸನ
 143. ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ|ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ
 144. ದ್ರವಸ್ಥಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ|ದ್ರವಸ್ಥಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
 145. ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ|ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ
 146. ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ರೋಹಿತಶಾಸ್ತ್ರ|ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ರೋಹಿತಶಾಸ್ತ್ರ
 147. ದ್ರಾವಕ|ದ್ರಾವಕ
 148. ದ್ರಾವಣ 1|ದ್ರಾವಣ 1
 149. ದ್ರಾವಣ 2|ದ್ರಾವಣ 2
 150. ಧನಕಿರಣ|ಧನಕಿರಣ
 151. ಧರ್ಮಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯ|ಧರ್ಮಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯ
 152. ಧ್ರುವ 1|ಧ್ರುವ 1
 153. ಧ್ರುವ 4|ಧ್ರುವ 4
 154. ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಯ|ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಯ
 155. ದೋಲನಗೊಳ್ಳುವ ಮಂಡಲಗಳು|ದೋಲನಗೊಳ್ಳುವ ಮಂಡಲಗಳು
 156. ದೀರ್ಘವೃತ್ತ|ದೀರ್ಘವೃತ್ತ
 157. ದೀರ್ಘವೃತ್ತಕಲ್ಪ|ದೀರ್ಘವೃತ್ತಕಲ್ಪ
 158. ದೀರ್ಘವೃತ್ತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು|ದೀರ್ಘವೃತ್ತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
 159. ದೀರ್ಘವೃತ್ತೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕಗಳು, ಬಿಂದುವಿನ|ದೀರ್ಘವೃತ್ತೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕಗಳು, ಬಿಂದುವಿನ
 160. ದೃಗಂತರ|ದೃಗಂತರ
 161. ದೃಢಚಲನೆ|ದೃಢಚಲನೆ
 162. ದರದ್ ಭಾಷೆಗಳು|ದರದ್ ಭಾಷೆಗಳು
 163. ದಶಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ|ದಶಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ
 164. ದಹನ|ದಹನ
 165. ದೂರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ|ದೂರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ
 166. ದೂರದರ್ಶನ|ದೂರದರ್ಶನ
 167. ದೂರಲೇಖನ|ದೂರಲೇಖನ
 168. ದೂರಸಂಪರ್ಕಗಳು|ದೂರಸಂಪರ್ಕಗಳು
 169. ತಾಮ್ಸನ್, ಜೇಮ್ಸ್‌ 1|ತಾಮ್ಸನ್, ಜೇಮ್ಸ್‌ 1
 170. ತಿರುಕ¾ಕುನ್¾ಮ್|ತಿರುಕ¾ಕುನ್¾ಮ್
 171. ತಿರುಪ್ಪರಂಕುನ್¾ಮ್|ತಿರುಪ್ಪರಂಕುನ್¾ಮ್
 172. ತೀಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು|ತೀಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
 173. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ|ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ
 174. ತುಚಿ, ಜೂಜೆóಪೆ|ತುಚಿ, ಜೂಜೆóಪೆ
 175. ತುಪಾಕಿ ಮದ್ದು|ತುಪಾಕಿ ಮದ್ದು
 176. ತೇಟಿಸ್|ತೇಟಿಸ್
 177. ತೇವಾಂಶ ಮಾಪಕ|ತೇವಾಂಶ ಮಾಪಕ
 178. ತ್ಯಾಲಿಡೋಮೈಡ್|ತ್ಯಾಲಿಡೋಮೈಡ್]
 179. ತ್ರಿಕಾಯ ಸಮಸ್ಯೆ|ತ್ರಿಕಾಯ ಸಮಸ್ಯೆ
 180. ತ್ರಿಕೋಣಮಿತಿ|ತ್ರಿಕೋಣಮಿತಿ
 181. ತ್ರಿಘಾತ ರೇಖೆ|ತ್ರಿಘಾತ ರೇಖೆ
 182. ತ್ರಿತಳ ಕೋನ|ತ್ರಿತಳ ಕೋನ
 183. ತ್ರಿಯೊನೀನ್|ತ್ರಿಯೊನೀನ್
 184. ಥೋರಿಯಮ್|ಥೋರಿಯಮ್
 185. ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್|ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್
 186. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್|ಡಯಾಬಿಟೀಸ್
 187. ಟನಲ್ ಡಯೋಡ್|ಟನಲ್ ಡಯೋಡ್
 188. ಟಬ್ರೀeóï|ಟಬ್ರೀeóï
 189. ಟಾಕಿeóÁವ, ಬಾಕಿನ್|ಟಾಕಿeóÁವ, ಬಾಕಿನ್
 190. ಟಾಟಾಲಜಿ, ಗಣಿತೀಯ|ಟಾಟಾಲಜಿ, ಗಣಿತೀಯ
 191. ಟಾನ್ಹಾಯ್ಸóರ್|ಟಾನ್ಹಾಯ್ಸóರ್
 192. ಟಾಪಾಲಾಜಿ|ಟಾಪಾಲಾಜಿ
 193. ಟಾeóರ್Áನ್|ಟಾeóರ್Áನ್
 194. ಟಾಲೆನ್ನನ ಅಭಿಕರ್ಮಕ|ಟಾಲೆನ್ನನ ಅಭಿಕರ್ಮಕ
 195. ಟಾಲ್ಮೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ|ಟಾಲ್ಮೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 196. ಟಾಲ್ಯೂಯೀನ್|ಟಾಲ್ಯೂಯೀನ್
 197. ಟಾಲ್ಸ್‌ಟಾಯ್ ಅಲೆಕ್ಸಿ|ಟಾಲ್ಸ್‌ಟಾಯ್ ಅಲೆಕ್ಸಿ
 198. ಟಿ - ಪರೀಕ್ಷೆ|ಟಿ - ಪರೀಕ್ಷೆ
 199. ಟಿ - ವರ್ಗ ನಿದರ್ಶಜ, ಹೊಟೆಲಿಂಗ್|ಟಿ - ವರ್ಗ ನಿದರ್ಶಜ, ಹೊಟೆಲಿಂಗ್
 200. ಟಿ - ವಿತರಣೆ, ಸ್ಟೂಡಂಟ್ನ|ಟಿ - ವಿತರಣೆ, ಸ್ಟೂಡಂಟ್ನ
 201. ಟೀಟೊ (ಯೋಸಿಪ್ ಬ್ರೋeóï)|ಟೀಟೊ (ಯೋಸಿಪ್ ಬ್ರೋeóï)
 202. ಟೆಕ್ನೀಷಿಯಮ್|ಟೆಕ್ನೀಷಿಯಮ್
 203. ಟೆಟ್ರಸೈಕ್ಲಿನ್|ಟೆಟ್ರಸೈಕ್ಲಿನ್
 204. ಟೆಟ್ರಾಗೊನಲ್ ವಿಭಾಗ|ಟೆಟ್ರಾಗೊನಲ್ ವಿಭಾಗ
 205. ಟೆನಿಕ್ವಾಯಿಟ್|ಟೆನಿಕ್ವಾಯಿಟ್
 206. ಟೆನ್ಸರ್ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ 1|ಟೆನ್ಸರ್ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ 1
 207. ಟೆನ್ಸರ್ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ 2|ಟೆನ್ಸರ್ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ 2
 208. ಟೆನ್ಸರ್ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ 3|ಟೆನ್ಸರ್ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ 3
 209. ಚೌಪದಿ|ಚೌಪದಿ
 210. ಗತಿವಿಜ್ಞಾನ|ಗತಿವಿಜ್ಞಾನ
 211. ಗನಿರ್ಸ್‌|ಗನಿರ್ಸ್‌
 212. ಗರ್ಭೋನ್ಮಾದ|ಗರ್ಭೋನ್ಮಾದ
 213. ಗನಿರ್ಸ್|ಗನಿರ್ಸ್
 214. ಗಂಟು|ಗಂಟು
 215. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ|ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ
 216. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್|ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
 217. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ, ಫೀಡೆಲ್|ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ, ಫೀಡೆಲ್
 218. ಕ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ|ಕ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 219. ಕ್ಯೂರಿ - ವೀಸ್ ನಿಯಮ|ಕ್ಯೂರಿ - ವೀಸ್ ನಿಯಮ
 220. ಕ್ಯೂರಿಯಂ|ಕ್ಯೂರಿಯಂ
 221. ಕ್ರಮನಿದರ್ಶಜಗಳು|ಕ್ರಮನಿದರ್ಶಜಗಳು
 222. ಕ್ರಷ್ನೊಹರ್ಸ್ಕ, ಎಲಿಷ್ಕ|ಕ್ರಷ್ನೊಹರ್ಸ್ಕ, ಎಲಿಷ್ಕ
 223. ಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ|ಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ
 224. ಕ್ರಾಪ್ಟ್‌್ಸ, ಪ್ರೀಮನ್ ವಿಲ್ಸ್‌|ಕ್ರಾಪ್ಟ್‌್ಸ, ಪ್ರೀಮನ್ ವಿಲ್ಸ್‌
 225. ಕ್ರಾಸಿನ್ಯಸ್ಕಿ, ಜಿ಼ಗ್ಮೂಂಟ್|ಕ್ರಾಸಿನ್ಯಸ್ಕಿ, ಜಿ಼ಗ್ಮೂಂಟ್
 226. ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಜೋóವಾನ್|ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಜೋóವಾನ್
 227. ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್|ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್
 228. ಕ್ರಿಸಾಲ್|ಕ್ರಿಸಾಲ್
 229. ಕ್ರೇಮರ್, ರಾವ್ ಅಸಾಮ್ಯ|ಕ್ರೇಮರ್, ರಾವ್ ಅಸಾಮ್ಯ
 230. ಕ್ರೇಮರ್ ಸೂತ್ರವಿಧಿ|ಕ್ರೇಮರ್ ಸೂತ್ರವಿಧಿ
 231. ಕ್ರೈಸೊಮೆಲಿಡೀ|ಕ್ರೈಸೊಮೆಲಿಡೀ
 232. [[ಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕ್ರೋಟಲೇರಿಂiÀi|ಕ್ರೋಟಲೇರಿಂiÀi
 233. ಕ್ರೋಟಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲ|ಕ್ರೋಟಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 234. ಕ್ರೋಡೀಕರಣ|ಕ್ರೋಡೀಕರಣ
 235. ಕ್ರೋನೆಕರ್, ಲಿಯೋಪಾಲ್ಡ್‌|ಕ್ರೋನೆಕರ್, ಲಿಯೋಪಾಲ್ಡ್‌
 236. ಕ್ರೋಮಟಾಗ್ರಫಿ|ಕ್ರೋಮಟಾಗ್ರಫಿ
 237. ಕ್ರೋಮಿಯಂ|ಕ್ರೋಮಿಯಂ
 238. ಕ್ರೋಮೈಟ್|ಕ್ರೋಮೈಟ್
 239. ಕ್ರೋಮೊಸೋಮುಗಳು|ಕ್ರೋಮೊಸೋಮುಗಳು
 240. ಕ್ರೋಮೋಫೋರ್|ಕ್ರೋಮೋಫೋರ್
 241. ಕ್ಲಚ್ಚು|ಕ್ಲಚ್ಚು
 242. ಕ್ಲಾಕ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಯುಧಗಳು|ಕ್ಲಾಕ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಯುಧಗಳು
 243. ಕ್ಲೇರೋ ಸಮೀಕರಣ|ಕ್ಲೇರೋ ಸಮೀಕರಣ
 244. ಕ್ಲೋರಮೀನ್ - ಟಿ|ಕ್ಲೋರಮೀನ್ - ಟಿ
 245. ಕ್ಲೋರಾಲ್|ಕ್ಲೋರಾಲ್
 246. ಕ್ಲೋರಾಲ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್|ಕ್ಲೋರಾಲ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್
 247. ಕ್ಲೋರಿನ್|ಕ್ಲೋರಿನ್
 248. ಕ್ಲೋರೇಟುಗಳು|ಕ್ಲೋರೇಟುಗಳು
 249. ಕ್ಲೋರೈಟ್|ಕ್ಲೋರೈಟ್
 250. ಕ್ಲೋರೈಡ್|ಕ್ಲೋರೈಡ್
 251. ಕ್ಲೋರೊಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ|ಕ್ಲೋರೊಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 252. ಕ್ಲೋರೊಡೈಫ್ಲೂರೊಮೀಥೇನ್|ಕ್ಲೋರೊಡೈಫ್ಲೂರೊಮೀಥೇನ್
 253. ಕ್ಲೋರೊಪಿಕ್ರಿನ್|ಕ್ಲೋರೊಪಿಕ್ರಿನ್
 254. ಕ್ಲೋರೊಪ್ಲಾಟಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲ|ಕ್ಲೋರೊಪ್ಲಾಟಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 255. ಕ್ಲೋರೊಫಾರಂ|ಕ್ಲೋರೊಫಾರಂ
 256. ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್|ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್
 257. ಕ್ಲೋರೊಬೆಂಜಿ಼ೕನ್|ಕ್ಲೋರೊಬೆಂಜಿ಼ೕನ್
 258. ಕ್ಲೋರೊಸಲ್ಫನಿಕ್ ಆಮ್ಲ|ಕ್ಲೋರೊಸಲ್ಫನಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 259. ಕ್ಲೋರೊಹೈಡ್ರಿನ್|ಕ್ಲೋರೊಹೈಡ್ರಿನ್
 260. ಕ್ಲೋರೋಪಿಡೀ|ಕ್ಲೋರೋಪಿಡೀ
 261. ಕ್ಲೋರ್ಟೆಟ್ರಸೈಕ್ಲಿನ್|ಕ್ಲೋರ್ಟೆಟ್ರಸೈಕ್ಲಿನ್
 262. ಕ್ಲೋರ್ಪ್ರಾಮಜೀ಼ನ್|ಕ್ಲೋರ್ಪ್ರಾಮಜೀ಼ನ್
 263. ಕ್ಲೋರ್ಯಾಂಫೆನಿಕಾಲ್|ಕ್ಲೋರ್ಯಾಂಫೆನಿಕಾಲ್
 264. ಕ್ಲೋಸ್ಪೇಟೆ ಗ್ರಾನೈಟ್|ಕ್ಲೋಸ್ಪೇಟೆ ಗ್ರಾನೈಟ್
 265. ಕ್ಲ್ಯಾತ್ರೇಟ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು|ಕ್ಲ್ಯಾತ್ರೇಟ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು
 266. ಕ್ಲ್ಯಾಪೆರಾನ್ ಸಮೀಕರಣ|ಕ್ಲ್ಯಾಪೆರಾನ್ ಸಮೀಕರಣ
 267. ಕ್ಲ್ಯಾಪೆರಾನ್, ಬನ್ಯಾ - ಪಿಯರ್ - ಎಮೈಲ್|ಕ್ಲ್ಯಾಪೆರಾನ್, ಬನ್ಯಾ - ಪಿಯರ್ - ಎಮೈಲ್
 268. ಕ್ಲ್ಯಾವಿಸೆಪ್ಸ್‌|ಕ್ಲ್ಯಾವಿಸೆಪ್ಸ್‌
 269. ಕ್ವಟರ್ನಿಯನ್|ಕ್ವಟರ್ನಿಯನ್
 270. ಕ್ವಾಂಟಂ|ಕ್ವಾಂಟಂ
 271. ಕ್ವಾಂಟಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ|ಕ್ವಾಂಟಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 272. ಕ್ವಾಂಟಂ ಬಲವಿಜ್ಞಾನ|ಕ್ವಾಂಟಂ ಬಲವಿಜ್ಞಾನ
 273. ಕ್ವಾಂಟಂ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ|ಕ್ವಾಂಟಂ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ
 274. ಕ್ವಾಂಟಂ ವೈದ್ಯುತಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ|ಕ್ವಾಂಟಂ ವೈದ್ಯುತಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ
 275. ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಂಖ್ಯಾಕಲನವಿಜ್ಞಾನ|ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಂಖ್ಯಾಕಲನವಿಜ್ಞಾನ
 276. ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು|ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 277. ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅಸಾಪೇಕ್ಷಿಕ|ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅಸಾಪೇಕ್ಷಿಕ
 278. ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಾಪೇಕ್ಷಿಕ|ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಾಪೇಕ್ಷಿಕ
 279. ಕ್ವಾಂಟೀಕರಣ|ಕ್ವಾಂಟೀಕರಣ
 280. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ|ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ
 281. ಕ್ವಾಮಿ ಆವಾಜ್ó|ಕ್ವಾಮಿ ಆವಾಜ್ó
 282. ಕ್ವಾರ್ಕುಗಳು|ಕ್ವಾರ್ಕುಗಳು
 283. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜೈóಟ್|ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜೈóಟ್
 284. ಕ್ವಾಟ್ರ್ಸ್‌ ಗಡಿಯಾರ|ಕ್ವಾಟ್ರ್ಸ್‌ ಗಡಿಯಾರ
 285. ಕ್ವಿನಾಲ್|ಕ್ವಿನಾಲ್
 286. ಕ್ವಿಸ್óಲಿಂಗ್, ವಿಡ್ಕುನ್ ಏಬ್ರಹಾಂ ಲಾರಿಟ್ಜ್ó ಜಾನ್ಸನ್|ಕ್ವಿಸ್óಲಿಂಗ್, ವಿಡ್ಕುನ್ ಏಬ್ರಹಾಂ ಲಾರಿಟ್ಜ್ó ಜಾನ್ಸನ್
 287. ಕ್ವೇಸಾರ್|ಕ್ವೇಸಾರ್
 288. ಕ್ವ್ಯಾಗ|ಕ್ವ್ಯಾಗ
 289. ಕ್ಷಣಿಕಕೇಂದ್ರ ಪಥ|ಕ್ಷಣಿಕಕೇಂದ್ರ ಪಥ
 290. ಕ್ಷಯ 2|ಕ್ಷಯ 2
 291. ಕ್ಷಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆ|ಕ್ಷಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆ
 292. ಕ್ಷಿತಿಜ|ಕ್ಷಿತಿಜ
 293. ಕ್ಷಿಪಣಿ|ಕ್ಷಿಪಣಿ
 294. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೌಶಲ|ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೌಶಲ
 295. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಹ|ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಹ
 296. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು|ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು
 297. ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೀಜಗಣಿತೀಯ|ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೀಜಗಣಿತೀಯ
 298. ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಣ|ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಣ
 299. ಖಂಡಾಂತರ ವಾಯುಗುಣ ಪ್ರದೇಶ (ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶ)|ಖಂಡಾಂತರ ವಾಯುಗುಣ ಪ್ರದೇಶ (ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶ)
 300. ಖಗೋಳ|ಖಗೋಳ
 301. ಖಗೋಳ ಕೋಷ್ಟಕ|ಖಗೋಳ ಕೋಷ್ಟಕ
 302. ಖಗೋಳ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ|ಖಗೋಳ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ
 303. ಖಗೋಳ ದೂರಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ದೂರಮಾಪನ|ಖಗೋಳ ದೂರಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ದೂರಮಾಪನ
 304. ಖಗೋಳ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ|ಖಗೋಳ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ
 305. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ|ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
 306. ಖಗೋಳೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು|ಖಗೋಳೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು
 307. ಖನಿಜವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು|ಖನಿಜವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು
 308. ಖಭೌತವಿಜ್ಞಾನ|ಖಭೌತವಿಜ್ಞಾನ
 309. ಖುಸ್ರಾವ್|ಖುಸ್ರಾವ್
 310. ಖೊರಾನಾ, ಹರ್ ಗೋವಿಂದ್|ಖೊರಾನಾ, ಹರ್ ಗೋವಿಂದ್
 311. ಗಂಧಕ|ಗಂಧಕ
 312. ಗಂಧಕದ ಆಕ್ಸಿ ಆಮ್ಲಗಳು|ಗಂಧಕದ ಆಕ್ಸಿ ಆಮ್ಲಗಳು
 313. ಗಂಧಕದ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್|ಗಂಧಕದ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್
 314. ಗಂಧಕದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್|ಗಂಧಕದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್
 315. ಗಂಧಕಾಮ್ಲ|ಗಂಧಕಾಮ್ಲ
 316. ಗಜಪತಿ ವಂಶ|ಗಜಪತಿ ವಂಶ
 317. ಗಜೇನಿಯ|ಗಜೇನಿಯ
 318. ಗಡಿಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು|ಗಡಿಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
 319. ಗಣ|ಗಣ
 320. ಗಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ|ಗಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 321. ಗಣಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು|ಗಣಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು
 322. ಗಣಕಗಳ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ|ಗಣಕಗಳ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ
 323. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಅಲೋಹ ಖನಿಜಗಳ|ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಅಲೋಹ ಖನಿಜಗಳ
 324. ಗಣಿತ ಆದರ್ಶಗಳು|ಗಣಿತ ಆದರ್ಶಗಳು
 325. ಗಣಿತ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು|ಗಣಿತ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು
 326. ಗಣಿತ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ|ಗಣಿತ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ
 327. ಗಣಿತ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು|ಗಣಿತ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು
 328. ಗಣಿತ ಪ್ರತೀಕಗಳು|ಗಣಿತ ಪ್ರತೀಕಗಳು
 329. ಗಣಿತ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ|ಗಣಿತ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ
 330. ಗಣಿತ ಸಂಘಗಳು|ಗಣಿತ ಸಂಘಗಳು
 331. ಗಣಿತಬೋಧನ ಕ್ರಮ|ಗಣಿತಬೋಧನ ಕ್ರಮ
 332. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ|ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
 333. ಗಣಿತಾನುಮಿತಿ|ಗಣಿತಾನುಮಿತಿ
 334. ಗಣಿತೋಪಕರಣಗಳು|ಗಣಿತೋಪಕರಣಗಳು
 335. ಗರ್ಭಾಧಾನ|ಗರ್ಭಾಧಾನ
 336. ಗಾರ್ಗ್ಯ 2|ಗಾರ್ಗ್ಯ 2
 337. ಗಾಜó|ಗಾಜó
 338. ಅಬನೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್|ಅಬನೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್
 339. ಅವಿರೊಯಿಜ್|ಅವಿರೊಯಿಜ್
 340. ಆಕಾಶವಾಣಿ|ಆಕಾಶವಾಣಿ
 341. ಆನಂದ ಬಜಾರ್ ಪತ್ರಿಕಾ|ಆನಂದ ಬಜಾರ್ ಪತ್ರಿಕಾ
 342. ಆರ್ಟಾಸಕ್ಸ್ರೀಸ್|ಆರ್ಟಾಸಕ್ಸ್ರೀಸ್
 343. ಆರ್ದ್ರತೆ|ಆರ್ದ್ರತೆ
 344. ಆಲ್ಪ್ಸ್|ಆಲ್ಪ್ಸ್
 345. ಆಲ್ಬ (ಆಲ್ವ) ಫನಾರ್ಯ್‌ಂಡೊ ಆಲ್ವಾರೆeóï ಡ ಟೊಲೇಡೊ, ಡ್ಯೂಕ್ ಡ|ಆಲ್ಬ (ಆಲ್ವ) ಫನಾರ್ಯ್‌ಂಡೊ ಆಲ್ವಾರೆeóï ಡ ಟೊಲೇಡೊ, ಡ್ಯೂಕ್ ಡ
 346. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ 1|ಆಲ್ಬರ್ಟ್ 1
 347. ಆವ್ಬ್‌್ಬರಿ|ಆವ್ಬ್‌್ಬರಿ
 348. ಆಸ್ರವತತ್ತ್ವ|ಆಸ್ರವತತ್ತ್ವ
 349. ಆ¸óïಟ್ವಾಲ್ಟ್‌, ಫ್ರೀಡ್ರಿಶ್ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್‌|ಆ¸óïಟ್ವಾಲ್ಟ್‌, ಫ್ರೀಡ್ರಿಶ್ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್‌
 350. ಆಹಾರ ಪುರೈಕೆ, ಜಗತ್ತಿನ|ಆಹಾರ ಪುರೈಕೆ, ಜಗತ್ತಿನ
 351. ಇಕ್ತಿಯೋಸಾರ್|ಇಕ್ತಿಯೋಸಾರ್
 352. ಇಕ್ನಾಟನ್|ಇಕ್ನಾಟನ್
 353. ಇಚ್ಚಿತ್ತ|ಇಚ್ಚಿತ್ತ
 354. ಇಚ್ಚಿಪ್ಪು ಮೀನು|ಇಚ್ಚಿಪ್ಪು ಮೀನು
 355. ಇಬ್ನ್‌ ಎeóÁ್ರ, ಏಬ್ರಹಾಂ ಬೆನ್ ಮೇರ್|ಇಬ್ನ್‌ ಎeóÁ್ರ, ಏಬ್ರಹಾಂ ಬೆನ್ ಮೇರ್
 356. ಎರಕದ ಮನೆ|ಎರಕದ ಮನೆ# ಎಲೆಕ್ಟ್ರಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌|ಎಲೆಕ್ಟ್ರಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌
 357. ಎ¿Äತ್ತಚ್ಚನ್|ಎ¿Äತ್ತಚ್ಚನ್
 358. ಐಸೊನಿಯಾಜಿûಡ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ರೊನಿಯಾಜಿûಡ್|ಐಸೊನಿಯಾಜಿûಡ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ರೊನಿಯಾಜಿûಡ್
 359. ಐಸೊಮೆರಿಸಂ (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ)|ಐಸೊಮೆರಿಸಂ (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ)
 360. ಐಸೊಮೆರಿಸಂ (ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ)|ಐಸೊಮೆರಿಸಂ (ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ)
 361. ಐಸೊಯೆಟೀಸ್ó|ಐಸೊಯೆಟೀಸ್ó
 362. ಐಸ್ಯಾóಕ್|ಐಸ್ಯಾóಕ್
 363. ಐಸóನ್ಷ್ಟೇನ್, ಸಿರ್ಗೇ ಮಿಕೈಲೊವಿಚ್|ಐಸóನ್ಷ್ಟೇನ್, ಸಿರ್ಗೇ ಮಿಕೈಲೊವಿಚ್
 364. ೆಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್|ೆಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್
 365. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ|ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ
 366. ಕಪಿಟ್eóÁ ಪೀಟರ್|ಕಪಿಟ್eóÁ ಪೀಟರ್
 367. ಕಮೋಯೆನ್ಜ್ó, ಲೂಯಿಷ್ ಡ|ಕಮೋಯೆನ್ಜ್ó, ಲೂಯಿಷ್ ಡ
 368. ಕಕೂರ್ಯ್‌ಲಿಯಾನಿಡೀ|ಕಕೂರ್ಯ್‌ಲಿಯಾನಿಡೀ
 369. ಕರ್ಣಾಟಕ|ಕರ್ಣಾಟಕ
 370. ಕರ್ಣಾಟಕ (ರಾಜ್ಯ)|ಕರ್ಣಾಟಕ (ರಾಜ್ಯ)
 371. ಕ¾Äಗುಮಲೈ|ಕ¾Äಗುಮಲೈ
 372. ಕಸೆóನ್ಸ್‌, ಹೆನ್ರಿ|ಕಸೆóನ್ಸ್‌, ಹೆನ್ರಿ
 373. ಕಾಂಪಾನೆಲ್ಲಾ, ತೊಮ್ಮಾಜೊó|ಕಾಂಪಾನೆಲ್ಲಾ, ತೊಮ್ಮಾಜೊó
 374. ಕಾಂಪೊಸಿóಟ್ ದೂಲ|ಕಾಂಪೊಸಿóಟ್ ದೂಲ
 375. ಕಾeóÁಕ್ಸೋವಿಯತ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯ|ಕಾeóÁಕ್ಸೋವಿಯತ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯ
 376. ಕಾಜಿûಪೇಟ್|ಕಾಜಿûಪೇಟ್
 377. ಕಾನಾeóÁವಾ|ಕಾನಾeóÁವಾ
 378. ಕಾರಸೈಯಿಫಾರ್ಮೀಸ್ó|ಕಾರಸೈಯಿಫಾರ್ಮೀಸ್ó
 379. ಕಾರ್ಬಜೋóಲ್ (ಡೈಬೆನ್ಜೋó ಪಿರೋಲ್)|ಕಾರ್ಬಜೋóಲ್ (ಡೈಬೆನ್ಜೋó ಪಿರೋಲ್)
 380. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ|ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ
 381. ಕಿಂಕಜೂ|ಕಿಂಕಜೂ
 382. ಕಾಸ್óಮಸ್|ಕಾಸ್óಮಸ್
 383. ಕಿರ್ಗೀಜ್ ಸೋವಿಯತ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯ|ಕಿರ್ಗೀಜ್ ಸೋವಿಯತ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯ
 384. ಕುಂಡುಜ್|ಕುಂಡುಜ್
 385. ಕುಜ್ನೆಟ್ಸ್‌, ಸೈಮನ್|ಕುಜ್ನೆಟ್ಸ್‌, ಸೈಮನ್
 386. ಕೇಳುವಿಕೆ|ಕೇಳುವಿಕೆ
 387. ಕೃಷಿ ಶಿಲ್ಪ|ಕೃಷಿ ಶಿಲ್ಪ
 388. ಕೆಂಗೆಲೆಸುಂಡು|ಕೆಂಗೆಲೆಸುಂಡು
 389. ಕೆಂಟಕಿ|ಕೆಂಟಕಿ
 390. ಕೆಂಡಲ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ವನ್|ಕೆಂಡಲ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ವನ್
 391. ಕೆಮ್ಮೀನು|ಕೆಮ್ಮೀನು
 392. ಕೆರಟೈಟಿಸ್|ಕೆರಟೈಟಿಸ್
 393. ಕೆಲಾಡಿಯಮ್|ಕೆಲಾಡಿಯಮ್
 394. ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ನೀರು ಚಕ್ರಗಳು|ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ನೀರು ಚಕ್ರಗಳು
 395. ಕೆಳತಲೆಯರೆ (ಕೆಳಶಿರಗುಳಿ)|ಕೆಳತಲೆಯರೆ (ಕೆಳಶಿರಗುಳಿ)
 396. ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ|ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
 397. ಕೇಮಾನ್ ಮೊಸಳೆ|ಕೇಮಾನ್ ಮೊಸಳೆ
 398. ಕೇವಲಸ್ವಾತ್ಮೈಕವಾದ|ಕೇವಲಸ್ವಾತ್ಮೈಕವಾದ
 399. ಕೈಸóರ್ಲಿಂಗ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫಾನ್|ಕೈಸóರ್ಲಿಂಗ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫಾನ್
 400. ಕೈಸóರ್ಲಿಂಗ್, ಹರ್ಮನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್|ಕೈಸóರ್ಲಿಂಗ್, ಹರ್ಮನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್
 401. ಕೋಎನ್ಜೈóಮು|ಕೋಎನ್ಜೈóಮು
 402. ಕೋಮ ಬೆರಿನೈಸೀಸ್ó|ಕೋಮ ಬೆರಿನೈಸೀಸ್ó
 403. ಕೋಸಿ ನದಿ|ಕೋಸಿ ನದಿ
 404. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣ ದಿನ|ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣ ದಿನ
 405. ಗೋಂಡಿ|ಗೋಂಡಿ
 406. ಗೋಂಡ್ವಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ|ಗೋಂಡ್ವಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 407. ಗೊಯ್ಡಲ್, ಕುರ್ಟ್|ಗೊಯ್ಡಲ್, ಕುರ್ಟ್
 408. ಗೋದಿ|ಗೋದಿ
 409. ಗೋಫರ್|ಗೋಫರ್
 410. ಗೋಯಿಯಾಸ್|ಗೋಯಿಯಾಸ್
 411. ಗೋಳಕಲ್ಪ|ಗೋಳಕಲ್ಪ
 412. ಗೋಳತ್ರಿಕೋಣಮಿತಿ|ಗೋಳತ್ರಿಕೋಣಮಿತಿ
 413. ಗೌಸ್, ಯೋಹಾನ್ ಕಾರ್ಲ್ ಫ್ರೀಡರಿಚ್|ಗೌಸ್, ಯೋಹಾನ್ ಕಾರ್ಲ್ ಫ್ರೀಡರಿಚ್
 414. ಗ್ಯಾಂಟನ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಪದ್ಧತಿ|ಗ್ಯಾಂಟನ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಪದ್ಧತಿ
 415. ಗ್ಯಾಮ ಉತ್ಪನ್ನ|ಗ್ಯಾಮ ಉತ್ಪನ್ನ
 416. ಗ್ಯಾಮ ವಿತರಣೆ|ಗ್ಯಾಮ ವಿತರಣೆ
 417. ಗ್ಯಾಮಕಿರಣ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ|ಗ್ಯಾಮಕಿರಣ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
 418. ಗ್ಯಾಮಕಿರಣಗಳು|ಗ್ಯಾಮಕಿರಣಗಳು
 419. ಗ್ಯಾಮಕ್ಷಯ|ಗ್ಯಾಮಕ್ಷಯ
 420. ಗ್ಯಾರಿಕ್, ಡೇವಿಡ್|ಗ್ಯಾರಿಕ್, ಡೇವಿಡ್
 421. ಗ್ಯಾಲಿಫಾರ್ಮೀಸ್|ಗ್ಯಾಲಿಫಾರ್ಮೀಸ್
 422. ಗ್ಯಾಲ್ವ, ಎವರಿಸ್ಟ್‌|ಗ್ಯಾಲ್ವ, ಎವರಿಸ್ಟ್‌
 423. ಗ್ರಂಥಾಲಯ|ಗ್ರಂಥಾಲಯ
 424. ಗ್ರಹ|ಗ್ರಹ
 425. ಗ್ರಾಫ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ|ಗ್ರಾಫ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 426. ಗ್ರಿಬಂiೆÄಡಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೆರ್ಗೆಯ್ವಿಚ್|ಗ್ರಿಬಂiೆÄಡಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೆರ್ಗೆಯ್ವಿಚ್
 427. ಗ್ರಿಮ್, ಯಾಕಾಪ್ ಲೂಡ್ವಿಗ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಮ್, ವಿಲ್ಹೆಲ್ರ್ಮ್‌ ಕಾಲ್|ಗ್ರಿಮ್, ಯಾಕಾಪ್ ಲೂಡ್ವಿಗ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಮ್, ವಿಲ್ಹೆಲ್ರ್ಮ್‌ ಕಾಲ್
 428. ಗ್ರಿಮಲ್ಷೌಸನ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಯಾಕಾಪ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫಲ್ ಫಾನ್|ಗ್ರಿಮಲ್ಷೌಸನ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಯಾಕಾಪ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫಲ್ ಫಾನ್
 429. ಗ್ರಿಲ್ಪಾಟರ್ಸ್‌ರ್, ಫ್ರಾಂeóï|ಗ್ರಿಲ್ಪಾಟರ್ಸ್‌ರ್, ಫ್ರಾಂeóï
 430. ಗ್ರೀಕೋ - ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಚೌಕಗಳು|ಗ್ರೀಕೋ - ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಚೌಕಗಳು
 431. ಗ್ರೀನನ ಪ್ರಮೇಯ|ಗ್ರೀನನ ಪ್ರಮೇಯ
 432. ಗ್ರೀನ್ಯಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೆ|ಗ್ರೀನ್ಯಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೆ
 433. ಗ್ರೂಪ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ|ಗ್ರೂಪ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 434. ಗ್ರೂಯಿಫಾರ್ಮೀ¸óï|ಗ್ರೂಯಿಫಾರ್ಮೀ¸óï
 435. ಗ್ರೋಸ್ಸಿ, ಟಾಮಾಜೊó|ಗ್ರೋಸ್ಸಿ, ಟಾಮಾಜೊó
 436. ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಾನ್|ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಾನ್
 437. ಗ್ಲಿಸರಿನ್|ಗ್ಲಿಸರಿನ್
 438. ಗ್ಲೂಕೊಸೈಡುಗಳು|ಗ್ಲೂಕೊಸೈಡುಗಳು
 439. ಗ್ಲೂಕೋಸ್|ಗ್ಲೂಕೋಸ್
 440. ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ|ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 441. ಗ್ಲೈಕಾಲುಗಳು|ಗ್ಲೈಕಾಲುಗಳು
 442. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
 443. ಘನ 1|ಘನ 1
 444. ಚಕ್ರಜ|ಚಕ್ರಜ
 445. ಚಕ್ರೀಯ ಚಾಂಚಲ್ಯ|ಚಕ್ರೀಯ ಚಾಂಚಲ್ಯ
 446. ಚತುರ್ಥಕ ವಿಚಲನೆ|ಚತುರ್ಥಕ ವಿಚಲನೆ
 447. ಚತುಷ್ಫಲಕ|ಚತುಷ್ಫಲಕ
 448. ಚದರಿಕೆ|ಚದರಿಕೆ
 449. ಚದುರಂಗ|ಚದುರಂಗ
 450. ಘಜ್ನóವೀಡ್|ಘಜ್ನóವೀಡ್
 451. ಘಜಿû್ನ|ಘಜಿû್ನ
 452. ಘಜಿûೕ್ನ ಖಾನ್|ಘಜಿûೕ್ನ ಖಾನ್
 453. ಘಟಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ|ಘಟಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
 454. ಘಟನೆಗಳ ಗಣಿತ|ಘಟನೆಗಳ ಗಣಿತ
 455. ಘನ 2|ಘನ 2
 456. ಘನ ಜ್ಯಾಮಿತಿ|ಘನ ಜ್ಯಾಮಿತಿ
 457. ಘನಕೋನ|ಘನಕೋನ
 458. ಘನಸ್ಥಿತಿ ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ|ಘನಸ್ಥಿತಿ ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ
 459. ಘನಾಕೃತಿ|ಘನಾಕೃತಿ
 460. ಘಾಜಿûೕ - ಉದ್ - ದೀನ್ ಇಮಾದ್ - ಉಲ್ - ಮುಲ್ಕ್‌|ಘಾಜಿûೕ - ಉದ್ - ದೀನ್ ಇಮಾದ್ - ಉಲ್ - ಮುಲ್ಕ್‌
 461. ಘಾತ ಶ್ರೇಣಿ|ಘಾತ ಶ್ರೇಣಿ
 462. ಘಾತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪೊರ್ದಿಕೆ|ಘಾತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪೊರ್ದಿಕೆ
 463. ಘಾತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನ|ಘಾತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನ
 464. ಚಲನಶಕ್ತಿ|ಚಲನಶಕ್ತಿ
 465. ಚಲನೆ|ಚಲನೆ
 466. ಚಲನೆಯ ನರಳಿಕೆ|ಚಲನೆಯ ನರಳಿಕೆ
 467. ಚಲುವೆ ಕ್ರಿಯೆ|ಚಲುವೆ ಕ್ರಿಯೆ
 468. ಚಾಪ್ಮನ್ - ಕಾಲ್ಮೊಗೊರಾಫ್ ಸಮೀಕರಣ|ಚಾಪ್ಮನ್ - ಕಾಲ್ಮೊಗೊರಾಫ್ ಸಮೀಕರಣ
 469. ಚಾರ್ಲಿಯರ್ ತಾಳೆ|ಚಾರ್ಲಿಯರ್ ತಾಳೆ
 470. ಚಿನ್ನ|ಚಿನ್ನ
 471. ಚಿಹ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ|ಚಿಹ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ
 472. ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್|ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್
 473. ಜರ್ಮನಿ|ಜರ್ಮನಿ
 474. ಜರ್ಮನಿ|ಜರ್ಮನಿ
 475. ಚೌಳುಪ್ಪು|ಚೌಳುಪ್ಪು
 476. ಜಡತೆ|ಜಡತೆ
 477. ಜಡತ್ವ|ಜಡತ್ವ
 478. ಜಡತ್ವದ ಭ್ರಮಣಾಂಕ|ಜಡತ್ವದ ಭ್ರಮಣಾಂಕ
 479. ಜಡಭರತ|ಜಡಭರತ
 480. ಜಪಾನ್|ಜಪಾನ್
 481. ಜರ್ಮನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ|ಜರ್ಮನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ
 482. ಜಲವಿಚ್ಛೇದನೆ|ಜಲವಿಚ್ಛೇದನೆ
 483. ಜಾಜ್ó|ಜಾಜ್ó
 484. ಜಾಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ|ಜಾಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 485. ಜಿಜಿûಯಾ|ಜಿಜಿûಯಾ
 486. ಜೀನ್ 1|ಜೀನ್ 1
 487. ಜೀವಕೋಶ|ಜೀವಕೋಶ
 488. ಜೀವಭೌತವಿಜ್ಞಾನ|ಜೀವಭೌತವಿಜ್ಞಾನ
 489. ಜೀವಮಾಪನವಿಜ್ಞಾನ|ಜೀವಮಾಪನವಿಜ್ಞಾನ
 490. ಜೀವಸತ್ವಗಳು|ಜೀವಸತ್ವಗಳು
 491. ಜುನ್ - ಇಚಿರೊ, ಟಾನಿeóÁಕಿ|ಜುನ್ - ಇಚಿರೊ, ಟಾನಿeóÁಕಿ
 492. ಜೂಲ್|ಜೂಲ್
 493. ಜೂಲ್ - ಥಾಮ್ಸನ್ ಪರಿಣಾಮ|ಜೂಲ್ - ಥಾಮ್ಸನ್ ಪರಿಣಾಮ
 494. ಜೂಸ್ಟಿ, ಜೂಸೆóಪ್ಪಾ|ಜೂಸ್ಟಿ, ಜೂಸೆóಪ್ಪಾ
 495. ಜೆಸóÆ್ಯಯಿಟರು|ಜೆಸóÆ್ಯಯಿಟರು
 496. ಜೈವಮಾಪನ ತಂತ್ರ (ಬಂiೆÆೕಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್‌)|ಜೈವಮಾಪನ ತಂತ್ರ (ಬಂiೆÆೕಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್‌)
 497. ಜೈವಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ|ಜೈವಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ
 498. ಜೊಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು|ಜೊಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು
 499. ಜೋಕುಮಾರ|ಜೋಕುಮಾರ
 500. ಜೋಸೆಫ್ಸನ್, ಬ್ರಿಯಾನ್ ಡಿ|ಜೋಸೆಫ್ಸನ್, ಬ್ರಿಯಾನ್ ಡಿ
 501. ಜೌನ್ಪುರ|ಜೌನ್ಪುರ
 502. ಜೌವಿಟ್, ಬೆಂಜಮಿನ್|ಜೌವಿಟ್, ಬೆಂಜಮಿನ್
 503. ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ವಿಲ್|ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ವಿಲ್
 504. ಜ್ಯಾಟಿಯೊರೈಜó|ಜ್ಯಾಟಿಯೊರೈಜó
 505. ಜ್ಯಾನಿಜóರಿ|ಜ್ಯಾನಿಜóರಿ
 506. ಜ್ಯಾಮಿತಿ 1|ಜ್ಯಾಮಿತಿ 1
 507. ಜ್ಯಾಮಿತಿ 2|ಜ್ಯಾಮಿತಿ 2
 508. ಜ್ಯಾಮಿತಿ 3|ಜ್ಯಾಮಿತಿ 3
 509. ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಬೋಧನ ಕ್ರಮ|ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಬೋಧನ ಕ್ರಮ
 510. ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ವಿತರಣೆ|ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ವಿತರಣೆ
 511. ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ|ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ
 512. ಜ್ವರಹಾರಿಗಳು|ಜ್ವರಹಾರಿಗಳು
 513. ಜóಮಾನ್ ಷಹ|ಜóಮಾನ್ ಷಹ
 514. ಜóಮಾಲ್ - ಉದ್ - ದೀನ್ ಆಫ್ಘನಿ|ಜóಮಾಲ್ - ಉದ್ - ದೀನ್ ಆಫ್ಘನಿ
 515. eóÁಂಬಿಜೀ಼|eóÁಂಬಿಜೀ಼
 516. ಜಾ಼ಂಬೀಯ|ಜಾ಼ಂಬೀಯ
 517. eóÁಮಾ ಕದನ|eóÁಮಾ ಕದನ
 518. eóÁಮೊರಿನ್|eóÁಮೊರಿನ್
 519. eóÁಲ್ಯೋ - ಕ್ಯೂರಿ ದಂಪತಿಗಳು|eóÁಲ್ಯೋ - ಕ್ಯೂರಿ ದಂಪತಿಗಳು
 520. ಜಿ಼ಂಬಾಬ್ವೀ|ಜಿ಼ಂಬಾಬ್ವೀ
 521. ಜಿ಼ಯೊಲೈಟ್|ಜಿ಼ಯೊಲೈಟ್
 522. ಜಿ಼ರ್ಕಾನ್|ಜಿ಼ರ್ಕಾನ್
 523. ಜಿ಼ರ್ಕೋನಿಯಮ್|ಜಿ಼ರ್ಕೋನಿಯಮ್
 524. ಜೀ಼ಟ ಉತ್ಪನ್ನ|ಜೀ಼ಟ ಉತ್ಪನ್ನ
 525. ಜಿ಼ೕನಾನ್|ಜಿ಼ೕನಾನ್
 526. ಜಿ಼ೕನೋನ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು|ಜಿ಼ೕನೋನ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು
 527. ಜ಼Äಕಾಫ್ಸ್ಕಿ, ವಸೀಲ್ಯಯಿ ಆಂದ್ರೆಯೆವಿಚ್|ಜ಼Äಕಾಫ್ಸ್ಕಿ, ವಸೀಲ್ಯಯಿ ಆಂದ್ರೆಯೆವಿಚ್
 528. ಜು಼ಕೋರ್ ಅಡಾಲ್ಫ್‌|ಜು಼ಕೋರ್ ಅಡಾಲ್ಫ್‌
 529. ಜ಼Æಲೂ ಲ್ಯಾಂಡ್|ಜ಼Æಲೂ ಲ್ಯಾಂಡ್
 530. ಜ಼Æವೋ, ಲೇಯಾನ್|ಜ಼Æವೋ, ಲೇಯಾನ್
 531. ಜ಼Æಸ್|ಜ಼Æಸ್
 532. ಜೆóಂಗರ್, ಜಾನ್ ಪೀಟರ್|ಜೆóಂಗರ್, ಜಾನ್ ಪೀಟರ್
 533. ಜೆóಕರೈಯ|ಜೆóಕರೈಯ
 534. ಜೆóನ್ ಬೌದ್ಧ ಪಂಥ|ಜೆóನ್ ಬೌದ್ಧ ಪಂಥ
 535. ಜೆóಪೆಲಿನ್, ಕೌಂಟ್ ಫರ್ಡಿನೆಂಡ್ ವಾನ್|ಜೆóಪೆಲಿನ್, ಕೌಂಟ್ ಫರ್ಡಿನೆಂಡ್ ವಾನ್
 536. ಜೆóಫಿರ್ಯಾಂತೀ¸óï|ಜೆóಫಿರ್ಯಾಂತೀ¸óï
 537. ಜೆóಬ್ರಿನ|ಜೆóಬ್ರಿನ
 538. ಜೇ಼ಮಾನ್ ಪರಿಣಾಮ|ಜೇ಼ಮಾನ್ ಪರಿಣಾಮ
 539. ಜೆóೕಮಾನ್, ಪೀಟರ್|ಜೆóೕಮಾನ್, ಪೀಟರ್
 540. ಜೆóೕವಿಯರ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್|ಜೆóೕವಿಯರ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್
 541. ಜೈóಯನ್|ಜೈóಯನ್
 542. ಜೈóಯನಿಸಮ್|ಜೈóಯನಿಸಮ್
 543. ಜೊ಼ರಿಲ|ಜೊ಼ರಿಲ
 544. eóÁ್ಯನಕ್, ಡ್ಯಾರಲ್ ಎಫ್|eóÁ್ಯನಕ್, ಡ್ಯಾರಲ್ ಎಫ್
 545. eóÁ್ಯನ್ಜಿûಬಾರ್ 1|eóÁ್ಯನ್ಜಿûಬಾರ್ 1
 546. eóÁ್ಯನ್ಜಿûಬಾರ್ 2|eóÁ್ಯನ್ಜಿûಬಾರ್ 2
 547. eóÁ್ಯನ್ತಿಪೀ|eóÁ್ಯನ್ತಿಪೀ
 548. ಜ಼Ä್ಯಸ್ಯ, ಆಂಟ್ವ್ಯಾನ್ ಲಾರೆಂಟ್ ಡ|ಜ಼Ä್ಯಸ್ಯ, ಆಂಟ್ವ್ಯಾನ್ ಲಾರೆಂಟ್ ಡ
 549. ಡಕಾeóï, ಏಲೀ|ಡಕಾeóï, ಏಲೀ
 550. ಡಗಾಲ್, ಷಾರ್ಲ್ ಆಂದ್ರೇ µóೆÆೕಸೆಫ್ ಮ್ಯಾರಿ|ಡಗಾಲ್, ಷಾರ್ಲ್ ಆಂದ್ರೇ µóೆÆೕಸೆಫ್ ಮ್ಯಾರಿ
 551. ಡಯೊಫೇಂಟೈನ್ ಸಮೀಕರಣ|ಡಯೊಫೇಂಟೈನ್ ಸಮೀಕರಣ
 552. ಡಲ್ಯಾeóï, ಈವ್|ಡಲ್ಯಾeóï, ಈವ್
 553. ಡಾಂಟನ್, ಷಾóಷ್ರ್ó ಷಾóಕ್|ಡಾಂಟನ್, ಷಾóಷ್ರ್ó ಷಾóಕ್
 554. ಡಾಂಟೆ|ಡಾಂಟೆ
 555. ಡಾಜ್ - ರೋಮಿಗ್ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು|ಡಾಜ್ - ರೋಮಿಗ್ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು
 556. ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ|ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ
 557. ಡಿ ವರ್ಗ ನಿದರ್ಶಜ, ಮಹಾಲನೋಬೀಸನ|ಡಿ ವರ್ಗ ನಿದರ್ಶಜ, ಮಹಾಲನೋಬೀಸನ
 558. ಡಿಎಚ್ಟಿಎಂಎಲ್|ಡಿಎಚ್ಟಿಎಂಎಲ್
 559. ಡಿಎನ್ಎ ಗಣಕಗಳು|ಡಿಎನ್ಎ ಗಣಕಗಳು
 560. ಡಿಗ್ರಿ|ಡಿಗ್ರಿ
 561. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ|ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ
 562. ಡಿಮಾಸ್ತಿನೀಸ್ó|ಡಿಮಾಸ್ತಿನೀಸ್ó
 563. ಡಿಯೊಡಾನ್ನಿಯ ಪ್ರಮೇಯ|ಡಿಯೊಡಾನ್ನಿಯ ಪ್ರಮೇಯ
 564. ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸೀಯಮ್|ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸೀಯಮ್
 565. ಡೀರಿಕ್ಲೇ ಅನುಕಲ|ಡೀರಿಕ್ಲೇ ಅನುಕಲ
 566. ಡೀರಿಕ್ಲೇ ಗುಣಗಳು, ವಿಭವೋತ್ಪನ್ನದ|ಡೀರಿಕ್ಲೇ ಗುಣಗಳು, ವಿಭವೋತ್ಪನ್ನದ
 567. ಡೀರಿಕ್ಲೇ ಪೀಟರ್ ಗುಸ್ಟಾಫ್ ಲಸೋನ|ಡೀರಿಕ್ಲೇ ಪೀಟರ್ ಗುಸ್ಟಾಫ್ ಲಸೋನ
 568. ನಪುಂಸಕತೆ|ನಪುಂಸಕತೆ
 569. ಟೇಟ್, ಪೀಟರ್ ಗತ್ರಿ|ಟೇಟ್, ಪೀಟರ್ ಗತ್ರಿ
 570. ಟೇಲರ್, eóÁಕರಿ|ಟೇಲರ್, eóÁಕರಿ
 571. ಟೇಲರನ ಪ್ರಮೇಯ|ಟೇಲರನ ಪ್ರಮೇಯ
 572. ಟೊಮೇಟೊ|ಟೊಮೇಟೊ
 573. ಟ್ಯಾಂಟಲಮ್|ಟ್ಯಾಂಟಲಮ್
 574. ಟ್ಯಾಕಿಯಾನ್|ಟ್ಯಾಕಿಯಾನ್
 575. ಟ್ಯಾಗ್ಲಿಯಕೆಸ್ಸಿó - ಗ್ಯಾಸ್ಪಾರೊ|ಟ್ಯಾಗ್ಲಿಯಕೆಸ್ಸಿó - ಗ್ಯಾಸ್ಪಾರೊ
 576. ಟ್ಯಾನ್ಜóನೀಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಗಣರಾಜ್ಯ|ಟ್ಯಾನ್ಜóನೀಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಗಣರಾಜ್ಯ
 577. ಟ್ಯಾಯಿeóï|ಟ್ಯಾಯಿeóï
 578. ಟ್ಯೂರ್ಗೋ, ಆನ್ ರಾಬೇರ್ ಷಾóಕ್|ಟ್ಯೂರ್ಗೋ, ಆನ್ ರಾಬೇರ್ ಷಾóಕ್
 579. ಟ್ರಯೋಡ್ ಕವಾಟ|ಟ್ರಯೋಡ್ ಕವಾಟ
 580. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ ಯುರೇನಿಯಮ್ ಧಾತುಗಳು|ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ ಯುರೇನಿಯಮ್ ಧಾತುಗಳು
 581. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್|ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್
 582. ಟ್ರೈಟನ್|ಟ್ರೈಟನ್
 583. ಟ್ರೈಸೊಮಿ|ಟ್ರೈಸೊಮಿ
 584. ಟ್ಸರ್ಮಲೋeóï - ಫ್ರಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆದ್ಯುಕ್ತೀಯ ಗಣಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು|ಟ್ಸರ್ಮಲೋeóï - ಫ್ರಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆದ್ಯುಕ್ತೀಯ ಗಣಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು
 585. ಠಾಕೂರ್, ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ|ಠಾಕೂರ್, ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ
 586. ಠಾಕೂರ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ|ಠಾಕೂರ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ
 587. ಡ ಮಾಯ್ವರನ ಪ್ರಮೇಯ|ಡ ಮಾಯ್ವರನ ಪ್ರಮೇಯ
 588. ಡ ಆ್ಯಲಾನ್ಬೇರ್ನ ಪರೀಕ್ಷಣೆ|ಡ ಆ್ಯಲಾನ್ಬೇರ್ನ ಪರೀಕ್ಷಣೆ
 589. ಡೂಲಿಟ್ಲ್‌ ವಿಧಾನ|ಡೂಲಿಟ್ಲ್‌ ವಿಧಾನ
 590. ಡೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಸೂತ್ರಗಳು|ಡೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಸೂತ್ರಗಳು
 591. ಡೆಕಟ್ರಾನ್|ಡೆಕಟ್ರಾನ್
 592. ಡೆಸಿಬೆಲ್|ಡೆಸಿಬೆಲ್
 593. ಡೆಸ್ಮಿಡುಗಳು|ಡೆಸ್ಮಿಡುಗಳು
 594. ಡೇಕಾರ್ಟನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕ್ರಮವಿಧಿ|ಡೇಕಾರ್ಟನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕ್ರಮವಿಧಿ
 595. ಡೇeóÁರ್ಗ್, ಜೇ಼ರಾರ್|ಡೇeóÁರ್ಗ್, ಜೇ಼ರಾರ್
 596. ಡೇeóÁರ್ಗನ ಪ್ರಮೇಯ|ಡೇeóÁರ್ಗನ ಪ್ರಮೇಯ
 597. ಡೇಡಕಿಂಟ್ ಛೇದ|ಡೇಡಕಿಂಟ್ ಛೇದ
 598. ಡೇವಿ ಸುಕ್ಷೇಮ ದೀಪ|ಡೇವಿ ಸುಕ್ಷೇಮ ದೀಪ
 599. ಡೇವಿ, ಹಂಫ್ರಿ|ಡೇವಿ, ಹಂಫ್ರಿ
 600. ಡೇವಿಡ್ (ಇಸ್ರೇಲ್ ದೊರೆ)|ಡೇವಿಡ್ (ಇಸ್ರೇಲ್ ದೊರೆ)
 601. ಡೇವಿಡ್ (ಸ್ಕಾಟರ ದೊರೆಗಳು)|ಡೇವಿಡ್ (ಸ್ಕಾಟರ ದೊರೆಗಳು)
 602. ಡೇವಿಡ್ಸ್‌, ತಾಮಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ ರೀಸ್|ಡೇವಿಡ್ಸ್‌, ತಾಮಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ ರೀಸ್
 603. ಡೇವಿಡ್ಸನ್, ಜಾನ್|ಡೇವಿಡ್ಸನ್, ಜಾನ್
 604. ಡೇವಿಸ್, ಜೆಫರ್ ಸನ್|ಡೇವಿಸ್, ಜೆಫರ್ ಸನ್
 605. ಡೇವಿಸ್, ಬೆಟಿ|ಡೇವಿಸ್, ಬೆಟಿ
 606. ಡೇವಿಸ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್|ಡೇವಿಸ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್
 607. ಡೇವಿಸನ್, ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಜೋಸೆಫ್|ಡೇವಿಸನ್, ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಜೋಸೆಫ್
 608. ಡೇವಿಸ್ó, ರೀಸ್|ಡೇವಿಸ್ó, ರೀಸ್
 609. ಡೇವಿಸ್ó, ವಿಲಿಯಮ್ ಹೆನ್ರಿ|ಡೇವಿಸ್ó, ವಿಲಿಯಮ್ ಹೆನ್ರಿ
 610. ಡೇವಿಸ್ó, ಸರ್ ಜಾನ್|ಡೇವಿಸ್ó, ಸರ್ ಜಾನ್
 611. ಡೈಆಕ್ಸೇನ್|ಡೈಆಕ್ಸೇನ್
 612. ಡೈಆಜೋ಼ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು|ಡೈಆಜೋ಼ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು
 613. ಡೈಕ್|ಡೈಕ್
 614. ಡೈಟಿಸ್ಕಿಡೀ|ಡೈಟಿಸ್ಕಿಡೀ
 615. ಡೈನ್|ಡೈನ್
 616. ಡೈನಮೈಟ್|ಡೈನಮೈಟ್
 617. ಡೈನಮೋ|ಡೈನಮೋ
 618. ಡೈನೊತೀರಿಯಮ್|ಡೈನೊತೀರಿಯಮ್
 619. ಡೈನೊಸಾರ್|ಡೈನೊಸಾರ್
 620. ಡೈಫಾಸ್ಫೋಪಿರಿಡೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಟೈಡ್|ಡೈಫಾಸ್ಫೋಪಿರಿಡೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಟೈಡ್
 621. ಡೈಫೀನೈಲ್ ಮೀಥೇನ್|ಡೈಫೀನೈಲ್ ಮೀಥೇನ್
 622. ಡೈಮಾಸ್|ಡೈಮಾಸ್
 623. ಡೈಯನೈಸಸ್|ಡೈಯನೈಸಸ್
 624. ಡೈಯರ್, ರೆಜಿನಲ್ಡ್‌ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾರಿ|ಡೈಯರ್, ರೆಜಿನಲ್ಡ್‌ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾರಿ
 625. ಡೈಯಸ್ಕಾರಿಡೀಸ್ó, ಪಿಡೇನಿಯಸ್|ಡೈಯಸ್ಕಾರಿಡೀಸ್ó, ಪಿಡೇನಿಯಸ್
 626. ಡೈಯಾಟಮ್ ಸಸ್ಯಗಳು|ಡೈಯಾಟಮ್ ಸಸ್ಯಗಳು
 627. ಡೈಯಾಟೊಮೈಟ್|ಡೈಯಾಟೊಮೈಟ್
 628. ಡೈಯಾಪರ್|ಡೈಯಾಪರ್
 629. ಡೈಯೊಜನೀಸ್ó|ಡೈಯೊಜನೀಸ್ó
 630. ಡೈಯೊಡೋಟಸ್|ಡೈಯೊಡೋಟಸ್
 631. ಡೈಸಿ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ವೆನ್|ಡೈಸಿ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ವೆನ್
 632. ಡೊಗ್ಲಾಸ್, ಗ್ಯಾವಿನ್|ಡೊಗ್ಲಾಸ್, ಗ್ಯಾವಿನ್
 633. ಡೊನ್ಯಾಟ್, ರಾಬರ್ಟ್|ಡೊನ್ಯಾಟ್, ರಾಬರ್ಟ್
 634. ಡೊಬೆಲ್, ಸಿಡ್ನೀ ತಾಂಸನ್|ಡೊಬೆಲ್, ಸಿಡ್ನೀ ತಾಂಸನ್
 635. ಡೊಮಾಖ್, ಗೆರಾರ್ಡ್|ಡೊಮಾಖ್, ಗೆರಾರ್ಡ್
 636. ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ|ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ
 637. ಡೊಮಿನಿಕನ್ನರು|ಡೊಮಿನಿಕನ್ನರು
 638. ಡೊಮಿಷಿಯನ್|ಡೊಮಿಷಿಯನ್
 639. ಡೊರಾಡೊ|ಡೊರಾಡೊ
 640. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ|ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ
 641. ಡೋಡೆ, ಆಲ್ಫಾನ್ಸ್‌|ಡೋಡೆ, ಆಲ್ಫಾನ್ಸ್‌
 642. ಡೋಡೆ, ಲೇಯಾನ್|ಡೋಡೆ, ಲೇಯಾನ್
 643. ಡೋಡೆಕನೀಸ್|ಡೋಡೆಕನೀಸ್
 644. ಡೋಡೋ|ಡೋಡೋ
 645. ಡೋಣಿ|ಡೋಣಿ
 646. ಡೋನಿ, ಆ್ಯಂಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಚೆಸ್ಕೊ|ಡೋನಿ, ಆ್ಯಂಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಚೆಸ್ಕೊ
 647. ಡೋಫಿನೇ|ಡೋಫಿನೇ
 648. ಡೋಮೇನೀಕೀನೊ, ಈಲ್|ಡೋಮೇನೀಕೀನೊ, ಈಲ್
 649. ಡೋಮ್ಯಾ, ಆನಾರೆ|ಡೋಮ್ಯಾ, ಆನಾರೆ
 650. ಡೋರಿಯನ್ ಜನಾಂಗ|ಡೋರಿಯನ್ ಜನಾಂಗ
 651. ಡೋರ್ಟ್ಮುಂಟ್|ಡೋರ್ಟ್ಮುಂಟ್
 652. ಡೋವರ್ 1|ಡೋವರ್ 1
 653. ಡೋವರ್ 2|ಡೋವರ್ 2
 654. ಡೋವರ್ 3|ಡೋವರ್ 3
 655. ಡೋಸ್ ಪ್ಯಾಸೋಸ್, ಜಾನ್ ರಾಡ್ರೀಗೊ|ಡೋಸ್ ಪ್ಯಾಸೋಸ್, ಜಾನ್ ರಾಡ್ರೀಗೊ
 656. ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ|ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ
 657. ಡ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಗ್ರಂಥ|ಡ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಗ್ರಂಥ
 658. ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್|ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್
 659. ಡ್ಯಾನ್ಯೆಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್|ಡ್ಯಾನ್ಯೆಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್
 660. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗ್|ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗ್
 661. ಡ್ಯಾಮ್, ಕಾರ್ಲ್ ಪೀಟರ್ ಹೆನ್ರಿಕ್|ಡ್ಯಾಮ್, ಕಾರ್ಲ್ ಪೀಟರ್ ಹೆನ್ರಿಕ್
 662. ಡ್ಯಾಮಸ್ಕ್‌|ಡ್ಯಾಮಸ್ಕ್‌
 663. ಡ್ಯಾಲಸ್|ಡ್ಯಾಲಸ್
 664. ಡ್ಯಾಲಿ, ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್‌ ಆಲ್ಡ್‌ವರ್ತ್|ಡ್ಯಾಲಿ, ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್‌ ಆಲ್ಡ್‌ವರ್ತ್
 665. ಡ್ಯಾಲಿ, ಹ್ಯೂ|ಡ್ಯಾಲಿ, ಹ್ಯೂ
 666. ಡ್ಯಾಲ್ಮೇಷಿಯ|ಡ್ಯಾಲ್ಮೇಷಿಯ
 667. ಡ್ಯಾವೆನಂಟ್, ವಿಲಿಯಮ್|ಡ್ಯಾವೆನಂಟ್, ವಿಲಿಯಮ್
 668. ಡ್ಯು ಬೆಲೆ, ಜೋಅಕೀಮ್|ಡ್ಯು ಬೆಲೆ, ಜೋಅಕೀಮ್
 669. ಡ್ಯುಗೀ, ಲೇಯಾನ್|ಡ್ಯುಗೀ, ಲೇಯಾನ್
 670. ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌, ಷೆóÆೕಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ವಾ|ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌, ಷೆóÆೕಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ವಾ
 671. ಡ್ಯುಭೆ|ಡ್ಯುಭೆ
 672. ಡ್ಯುರಾಂಡ್ ರೇಖೆ|ಡ್ಯುರಾಂಡ್ ರೇಖೆ
 673. ಡ್ಯುಲ್ಬೆಕ್ಕೊರಿನೇಟೊ|ಡ್ಯುಲ್ಬೆಕ್ಕೊರಿನೇಟೊ
 674. ಡ್ಯುವೀನ್ಯೋ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್|ಡ್ಯುವೀನ್ಯೋ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್
 675. ಡ್ಯೂಟರಾನ್|ಡ್ಯೂಟರಾನ್
 676. ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಮ್|ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಮ್
 677. ಡ್ಯೂಪಿನ್, ಫ್ರಾನ್ಸೋವಾ ಪ್ಯೇರ್ ಚಾಲ್ರ್ಸ್‌|ಡ್ಯೂಪಿನ್, ಫ್ರಾನ್ಸೋವಾ ಪ್ಯೇರ್ ಚಾಲ್ರ್ಸ್‌
 678. ಡ್ಯೂಮಾ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ (ಕಿರಿಯ)|ಡ್ಯೂಮಾ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ (ಕಿರಿಯ)
 679. ಡ್ಯೂಮಾ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ (ಹಿರಿಯ)|ಡ್ಯೂಮಾ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ (ಹಿರಿಯ)
 680. ಡ್ಯೂಮಾ, ಷಾóನ್ ಬ್ಯಾಟೀಸ್ಟ್‌ ಆಂದ್ರೇ|ಡ್ಯೂಮಾ, ಷಾóನ್ ಬ್ಯಾಟೀಸ್ಟ್‌ ಆಂದ್ರೇ
 681. ಡ್ಯೂಯರ್, ಜೇಮ್ಸ್‌|ಡ್ಯೂಯರ್, ಜೇಮ್ಸ್‌
 682. ಡ್ಯೂಯಿ, ಜಾನ್|ಡ್ಯೂಯಿ, ಜಾನ್
 683. ಡ್ಯೂರರ್, ಆಲ್ಬ್ರೆಕ್ಟ್‌|ಡ್ಯೂರರ್, ಆಲ್ಬ್ರೆಕ್ಟ್‌
 684. ಡ್ಯೂಲಾನ್ ಮತ್ತು ಪಟೀ ನಿಯಮ|ಡ್ಯೂಲಾನ್ ಮತ್ತು ಪಟೀ ನಿಯಮ
 685. ಡ್ಯೂಲಾನ್, ಪ್ಯೇರ್ ಲೂಯಿ|ಡ್ಯೂಲಾನ್, ಪ್ಯೇರ್ ಲೂಯಿ
 686. ಡ್ರಸೀನ|ಡ್ರಸೀನ
 687. ಡ್ರಾಕೊ|ಡ್ರಾಕೊ
 688. ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌್ಸ|ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌್ಸ
 689. ಡ್ರಾಸಿರ|ಡ್ರಾಸಿರ
 690. ಡ್ರಿಂಕ್ವಾಟರ್, ಜಾನ್|ಡ್ರಿಂಕ್ವಾಟರ್, ಜಾನ್
 691. ಡ್ರೂಡೆ, ಪಾಲ್ ಕಾರ್ಲ್ ಲಡ್ವಿಗ್|ಡ್ರೂಡೆ, ಪಾಲ್ ಕಾರ್ಲ್ ಲಡ್ವಿಗ್
 692. ಡ್ರೂಯಿಡರು|ಡ್ರೂಯಿಡರು
 693. ಡ್ರೇಕ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್|ಡ್ರೇಕ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್
 694. ಡ್ರೇಟನ್, ಮೈಕೆಲ್|ಡ್ರೇಟನ್, ಮೈಕೆಲ್
 695. ಡ್ರೈಡನ್, ಜಾನ್|ಡ್ರೈಡನ್, ಜಾನ್
 696. ಡ್ರೈಯೋಪಿತಿಕಸ್|ಡ್ರೈಯೋಪಿತಿಕಸ್
 697. ಡ್ರೈಸರ್, ತೀಯಡೋರ್ ಹರ್ಮನ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್|ಡ್ರೈಸರ್, ತೀಯಡೋರ್ ಹರ್ಮನ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್
 698. ಡ್ರೋಸಾಫಿಲ|ಡ್ರೋಸಾಫಿಲ
 699. ಡ್ರ್ಯಾಕೊ|ಡ್ರ್ಯಾಕೊ
 700. ಡ್ವಾಸಾರ್óಕ್, ಆ್ಯಂಟೋನಿನ್|ಡ್ವಾಸಾರ್óಕ್, ಆ್ಯಂಟೋನಿನ್
 701. ಢ|ಢ
 702. ಢಕ್ಕಾತರಂಗ|ಢಕ್ಕಾತರಂಗ
 703. ಢಾಕಾ|ಢಾಕಾ
 704. ತಂತ್ರಗಾರ|ತಂತ್ರಗಾರ
 705. ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ|ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
 706. ತಂತ್ರಾಂಶಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು|ತಂತ್ರಾಂಶಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
 707. ತಕಜಿ ಶಿವಶಂಕರನ್ ಪಿಳ್ಳೈ|ತಕಜಿ ಶಿವಶಂಕರನ್ ಪಿಳ್ಳೈ
 708. ತಟಸ್ಥೀಕರಣ|ತಟಸ್ಥೀಕರಣ
 709. ತಪಶೀಲು ಸಿದ್ಧಾಂತ|ತಪಶೀಲು ಸಿದ್ಧಾಂತ
 710. ತಮಿಳು ಛಂದಸ್ಸು|ತಮಿಳು ಛಂದಸ್ಸು
 711. ತಮಿಳು ಭಾಷೆ|ತಮಿಳು ಭಾಷೆ
 712. ತಯಜೋ಼ಲ್|ತಯಜೋ಼ಲ್
 713. ತಯೊ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು|ತಯೊ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು
 714. ತರಂಗ ಚಲನೆ|ತರಂಗ ಚಲನೆ
 715. ತರಲ|ತರಲ
 716. ತರಲ ಬಲವಿಜ್ಞಾನ|ತರಲ ಬಲವಿಜ್ಞಾನ
 717. ತರಲಗಳು, ಸಂಪೀಡನಶೀಲ|ತರಲಗಳು, ಸಂಪೀಡನಶೀಲ
 718. ತರ್ಕ ಮಂಡಲಗಳು|ತರ್ಕ ಮಂಡಲಗಳು
 719. ತರ್ಕಮಂಡಲ|ತರ್ಕಮಂಡಲ
 720. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ (ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ)|ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ (ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ)
 721. ತರ್ನ್ವಾಲ್ಡ್‌ರಿಚರ್ಡ್|ತರ್ನ್ವಾಲ್ಡ್‌ರಿಚರ್ಡ್
 722. ತವರ|ತವರ
 723. ತಳಿಸಂಕೇತ|ತಳಿಸಂಕೇತ
 724. ತಾಂಸೋನೈಟ್|ತಾಂಸೋನೈಟ್


 1. ನಕ್ಷತ್ರ|ನಕ್ಷತ್ರ
 2. ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ|ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ]
 3. ನಕ್ಷತ್ರ ಶಕ್ತಿ|ನಕ್ಷತ್ರ ಶಕ್ತಿ
 4. ನಮನ|ನಮನ
 5. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಆರ್ ಎಲ್|ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಆರ್ ಎಲ್
 6. ನವೀನ ಪಿತ್ಯಾಗರೀಯನಿಸóಂ|ನವೀನ ಪಿತ್ಯಾಗರೀಯನಿಸóಂ
 7. ನವೀನ ಪ್ಲೇಟೋನಿಸóಂ|ನವೀನ ಪ್ಲೇಟೋನಿಸóಂ
 8. ನಷ್ಟ ಅಂಕಣ ತಂತ್ರ|ನಷ್ಟ ಅಂಕಣ ತಂತ್ರ
 9. ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿ|ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿ
 10. ನಾರಾಯಣ್ ಕವಿ|ನಾರಾಯಣ್ ಕವಿ
 11. ನಾರಾಯಣ ಗುರು|ನಾರಾಯಣ ಗುರು
 12. ನಾರಾಯಣಗಂಜ್|ನಾರಾಯಣಗಂಜ್
 13. ನಾರಾಯಣಪುರ 1|ನಾರಾಯಣಪುರ 1
 14. ನಾರಾಯಣಪುರ 2|ನಾರಾಯಣಪುರ 2
 15. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹುಯಿಲಗೋಳ|ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹುಯಿಲಗೋಳ
 16. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆ|ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆ
 17. ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಎಸ್ ಆರ್|ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಎಸ್ ಆರ್
 18. ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ|ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ
 19. ನಾರಾಯಣೀ|ನಾರಾಯಣೀ
 20. ನಾರಿಮನ್, ಕುರ್ಷೀದ್ ಫ್ರಾಂಜಿ|ನಾರಿಮನ್, ಕುರ್ಷೀದ್ ಫ್ರಾಂಜಿ
 21. ನಾರಿಸ್, ಜಾನ್|ನಾರಿಸ್, ಜಾನ್
 22. ನಾರಿಸ್, ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್|ನಾರಿಸ್, ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್
 23. ನಾರುಗಳು|ನಾರುಗಳು
 24. ನಾರುಹುಣ್ಣಿನ ಹುಳು|ನಾರುಹುಣ್ಣಿನ ಹುಳು
 25. ನಾರೈ|ನಾರೈ
 26. ನಾರ್ಟಿನ್, ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಸಾರಾ|ನಾರ್ಟಿನ್, ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಸಾರಾ
 27. ನಾರ್ಡ್ಮಾರ್ಕೈಟ್|ನಾರ್ಡ್ಮಾರ್ಕೈಟ್
 28. ನಾರ್ತ್, ತಾಮಸ್|ನಾರ್ತ್, ತಾಮಸ್
 29. ನಾರ್ತಂಬರ್ಲೆಂಡ್|ನಾರ್ತಂಬರ್ಲೆಂಡ್
 30. ನಾರ್ತಂಬರ್ಲೆಂಡಿನ ಡ್ಯೂಕ್|ನಾರ್ತಂಬರ್ಲೆಂಡಿನ ಡ್ಯೂಕ್
 31. ನಾರ್ತ್ಬ್ರೂಕ್, ಲಾರ್ಡ್|ನಾರ್ತ್ಬ್ರೂಕ್, ಲಾರ್ಡ್
 32. ನಾತರ್ರ್‌ಪ್, ಜಾನ್ಹೊವಾರ್ಡ್|ನಾತರ್ರ್‌ಪ್, ಜಾನ್ಹೊವಾರ್ಡ್
 33. ನಾರ್ಫೋಕ್|ನಾರ್ಫೋಕ್
 34. ನಾರ್ಬಾನ್|ನಾರ್ಬಾನ್
 35. ನಾರ್ಮಂಡೀ|ನಾರ್ಮಂಡೀ
 36. ನಾರ್ಮಾ|ನಾರ್ಮಾ
 37. ನಾರ್ವಾಲ್|ನಾರ್ವಾಲ್
 38. ನಾರ್ವಿಚ್ 1|ನಾರ್ವಿಚ್ 1
 39. ನಾರ್ವಿಚ್ 2|ನಾರ್ವಿಚ್ 2
 40. ನಾರ್ವಿಚ್ 3|ನಾರ್ವಿಚ್ 3
 41. ನಾರ್ವೀಜಿಯನ್ ಭಾಷೆ|ನಾರ್ವೀಜಿಯನ್ ಭಾಷೆ
 42. ನಾರ್ವೀಜಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ|ನಾರ್ವೀಜಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ
 43. ನಾರ್ವೇ|ನಾರ್ವೇ
 44. ನಾರ್ಸಿಸ್|ನಾರ್ಸಿಸ್
 45. ನಾರ್ಸಿಸಸ್|ನಾರ್ಸಿಸಸ್
 46. ನಾಲಂದಾ|ನಾಲಂದಾ
 47. ನಾಲಗೆ|ನಾಲಗೆ
 48. ನಾಲೆ|ನಾಲೆ
 49. ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳ ಊಹೆ|ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳ ಊಹೆ
 50. ನಾಲ್ಕುಜಿ ತಂತುಮಾರ್ಗದ ಜಾಲಬಂಧಗಳು|ನಾಲ್ಕುಜಿ ತಂತುಮಾರ್ಗದ ಜಾಲಬಂಧಗಳು
 51. ನಾಷ್, ಪ್ರೀಡ್ರ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಡನ್|ನಾಷ್, ಪ್ರೀಡ್ರ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಡನ್
 52. ನಿಕಲ್, ವಿಲಿಯಮ್|ನಿಕಲ್, ವಿಲಿಯಮ್
 53. ನಿಕಲಸ್, ಸಂತ|ನಿಕಲಸ್, ಸಂತ
 54. ನಿಕಲ್ಸ, ಜಾನ್ ಬೆವರ್ಲಿ|ನಿಕಲ್ಸ, ಜಾನ್ ಬೆವರ್ಲಿ
 55. ನಿಕಲ್ಸನ್, ಜಾನ್|ನಿಕಲ್ಸನ್, ಜಾನ್
 56. ನಿಕಲ್ಸನ್, ಸೆತ್ ಬಾರ್ನೆಸ್|ನಿಕಲ್ಸನ್, ಸೆತ್ ಬಾರ್ನೆಸ್
 57. ನಿಕಸಿಯ|ನಿಕಸಿಯ
 58. ನಿಕೊಟಿನ್|ನಿಕೊಟಿನ್
 59. ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು, ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ|ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು, ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ
 60. ನಿಖರತೆ, ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟತೆ|ನಿಖರತೆ, ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟತೆ
 61. ನಿಜಾಮ್ - ಉದ್ - ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಖ್ವಾಜಾ|ನಿಜಾಮ್ - ಉದ್ - ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಖ್ವಾಜಾ
 62. ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ|ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ
 63. ನಿದರ್ಶಜ|ನಿದರ್ಶಜ
 64. ನಿಯಂತ್ರಣ ನಕ್ಷೆಗಳು|ನಿಯಂತ್ರಣ ನಕ್ಷೆಗಳು
 65. ನಿರಂಜನವಂಶ ರತ್ನಾಕರ|ನಿರಂಜನವಂಶ ರತ್ನಾಕರ
 66. ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶೂನ್ಯ|ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶೂನ್ಯ
 67. ನಿರ್ಣಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ|ನಿರ್ಣಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 68. ನಿರ್ದೇಶಕ|ನಿರ್ದೇಶಕ
 69. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪರಿವರ್ತನೆ|ನಿರ್ದೇಶಕ ಪರಿವರ್ತನೆ
 70. ನಿರ್ಧಾರಣೆ|ನಿರ್ಧಾರಣೆ
 71. ನಿವೃತ್ತಿವೇತನ|ನಿವೃತ್ತಿವೇತನ
 72. ನಿವೇಶ - ನಿರ್ಗಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ|ನಿವೇಶ - ನಿರ್ಗಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
 73. ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಂದಾಜುಕಾರಿ|ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಂದಾಜುಕಾರಿ
 74. ನಿಸ್ತಂತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ|ನಿಸ್ತಂತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 75. ನೀಚಾಂತರ|ನೀಚಾಂತರ
 76. ನೀರು|ನೀರು
 77. ನೀಹಾರಿಕೆ|ನೀಹಾರಿಕೆ
 78. ಪಂಚಗ್ರಂಥಗಳು|ಪಂಚಗ್ರಂಥಗಳು
 79. ಪಂಚಾಯತನ|ಪಂಚಾಯತನ
 80. ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆ|ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆ
 81. ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಟಿ|ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಟಿ
 82. ಪನ್ನೇರಳೆ|ಪನ್ನೇರಳೆ
 83. ಪಬ್ನಾ|ಪಬ್ನಾ
 84. ಪರಮಾಣು|ಪರಮಾಣು
 85. ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರ|ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರ
 86. ಪರಮಾಣುತೂಕ|ಪರಮಾಣುತೂಕ
 87. ಪರಮಾಣುಸಂಖ್ಯೆ|ಪರಮಾಣುಸಂಖ್ಯೆ
 88. ಪರವಲಯ|ಪರವಲಯ
 89. ಪರವಲಯಕಲ್ಪ|ಪರವಲಯಕಲ್ಪ
 90. ಪರಿಕರ್ಮಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ|ಪರಿಕರ್ಮಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ
 91. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ರಾಸಾಯನಿಕ)|ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ರಾಸಾಯನಿಕ)
 92. ಪರಿಮಿತ ವಿಕಲನಗಳು|ಪರಿಮಿತ ವಿಕಲನಗಳು
 93. ಪರಿಮಿತಿ|ಪರಿಮಿತಿ
 94. ಪರಿವರ್ತಕ|ಪರಿವರ್ತಕ
 95. ಪರಿವೇಷ|ಪರಿವೇಷ
 96. ಪರ್ವತಾರೋಹಣ|ಪರ್ವತಾರೋಹಣ
 97. ಪಾಟ್ಸ್‌ ಜೂಸೆಪ್ಪಿ|ಪಾಟ್ಸ್‌ ಜೂಸೆಪ್ಪಿ
 98. ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್|ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
 99. ಪಾರೇಟೊ ನಿಯಮ|ಪಾರೇಟೊ ನಿಯಮ
 100. ಪಾಶರ್ವ್‌ನಾಥ|ಪಾಶರ್ವ್‌ನಾಥ
 101. ಪಾಲಿಥೀನ್|ಪಾಲಿಥೀನ್
 102. ಪಾಲಿಮೆರುಗಳು|ಪಾಲಿಮೆರುಗಳು
 103. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ|ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
 104. ಪಾಸ್ಕಲ್, ಬ್ಲೇಸ್|ಪಾಸ್ಕಲ್, ಬ್ಲೇಸ್
 105. ಪಿಕ್ರೊಟಾಕ್ಸಿನ್|ಪಿಕ್ರೊಟಾಕ್ಸಿನ್
 106. ಪಿತೃಪುಜೆ|ಪಿತೃಪುಜೆ
 107. ಪಿತ್ತಾಮ್ಲಗಳು|ಪಿತ್ತಾಮ್ಲಗಳು
 108. ಪಿಮ್, ಜಾನ್|ಪಿಮ್, ಜಾನ್
 109. ಪಿಯರ್ಸನ್ ವಿತರಣೆಗಳು|ಪಿಯರ್ಸನ್ ವಿತರಣೆಗಳು
 110. ಪಿಷ್ಟ|ಪಿಷ್ಟ
 111. ಪೀಟರ್, ಸಂತ|ಪೀಟರ್, ಸಂತ
 112. ಪುಡೋಫ್ಕಿನ್, ವಿ ಐ|ಪುಡೋಫ್ಕಿನ್, ವಿ ಐ
 113. ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು|ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು
 114. ಪುರೂರವ|ಪುರೂರವ
 115. ಪುಲಿಗೆರೆ ಸೋಮ|ಪುಲಿಗೆರೆ ಸೋಮ
 116. ಪುರೈಕೆ|ಪುರೈಕೆ
 117. ಪೂರ್ವೇಕ್ಷಣೆ|ಪೂರ್ವೇಕ್ಷಣೆ
 118. ಪೆಪ್ಟೈಡುಗಳು|ಪೆಪ್ಟೈಡುಗಳು
 119. ಪೆರಾಕ್ಸಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು|ಪೆರಾಕ್ಸಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು
 120. ಪೆರಿಪ್ಸಸ್ ಮೇರಿಸ್ ಎರಿತ್ರೀಯಿ|ಪೆರಿಪ್ಸಸ್ ಮೇರಿಸ್ ಎರಿತ್ರೀಯಿ
 121. ಪೆರಿಸೊಡ್ಯಾಕ್ಟಿಲ|ಪೆರಿಸೊಡ್ಯಾಕ್ಟಿಲ
 122. ಪೆಲೇಡಿಯಮ್|ಪೆಲೇಡಿಯಮ್
 123. ಪೈ|ಪೈ
 124. ಪೈಪರಜಿûೕನ್|ಪೈಪರಜಿûೕನ್
 125. ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್|ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್
 126. ಪೊಲೊನಿಯಮ್|ಪೊಲೊನಿಯಮ್
 127. ಪೋಕ್, ಜೇಮ್ಸ್‌ ನಾಕ್ಸ್‌|ಪೋಕ್, ಜೇಮ್ಸ್‌ ನಾಕ್ಸ್‌
 128. ಪೋತನ|ಪೋತನ
 129. ಪೋಯ್ನ್ಟಿಂಗ್, ಜಾನ್ ಹೆನ್ರಿ|ಪೋಯ್ನ್ಟಿಂಗ್, ಜಾನ್ ಹೆನ್ರಿ
 130. ಪೋಲೋ|ಪೋಲೋ
 131. ಪ್ಯಾರಾಸೆಲ್ಸಸ್|ಪ್ಯಾರಾಸೆಲ್ಸಸ್
 132. ಪ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಗುಹೆ|ಪ್ಯಾವಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಗುಹೆ
 133. ಪ್ರಜನನದರ|ಪ್ರಜನನದರ
 134. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬಲಗತಿವಿಜ್ಞಾನ|ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬಲಗತಿವಿಜ್ಞಾನ
 135. ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು, ಆನುವಂಶಿಕ|ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು, ಆನುವಂಶಿಕ
 136. ಪ್ರತ್ಯಾಘಾತ|ಪ್ರತ್ಯಾಘಾತ
 137. ಪ್ರಧಾನ ಘಟಕಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ|ಪ್ರಧಾನ ಘಟಕಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
 138. ಪ್ರಯಾಗ|ಪ್ರಯಾಗ
 139. ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಆಲೇಖ್ಯ|ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಆಲೇಖ್ಯ
 140. ಪ್ರವರ್ಧಕ|ಪ್ರವರ್ಧಕ
 141. ಪ್ರಾಚಲೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು|ಪ್ರಾಚಲೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
 142. ಪ್ರಾಚೀನರು, ಅರ್ವಾಚೀನರು|ಪ್ರಾಚೀನರು, ಅರ್ವಾಚೀನರು
 143. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆ|ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆ
 144. ಪ್ರಾಬಿಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ|ಪ್ರಾಬಿಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
 145. ಪ್ರೀಸ್ಟ್‌ಲಿ, ಜೆ ಬಿ|ಪ್ರೀಸ್ಟ್‌ಲಿ, ಜೆ ಬಿ
 146. ಪ್ರೇರಕ|ಪ್ರೇರಕ
 147. ಪ್ರೊಟೇಕ್ಟೀನಿಯಮ್|ಪ್ರೊಟೇಕ್ಟೀನಿಯಮ್
 148. ಪ್ರೋಟಾನ್|ಪ್ರೋಟಾನ್
 149. ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲಾಂಡಿನ್ನುಗಳು|ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲಾಂಡಿನ್ನುಗಳು
 150. ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್|ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್
 151. ಪ್ಲ್ಯಾಂಕನ ನಿಯಮ|ಪ್ಲ್ಯಾಂಕನ ನಿಯಮ
 152. ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್|ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್
 153. ಪೌರವ|ಪೌರವ
 154. ಫರೂಕ್|ಫರೂಕ್
 155. ಫರ್ಗುಸನ್, ಜೇಮ್ಸ್‌|ಫರ್ಗುಸನ್, ಜೇಮ್ಸ್‌
 156. ಫರ್ಮ, ಪಿಯರಿ ಡೆ|ಫರ್ಮ, ಪಿಯರಿ ಡೆ
 157. ಫರ್ಮನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಮೇಯ|ಫರ್ಮನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಮೇಯ
 158. ಫರ್ಮನ ತತ್ತ್ವ|ಫರ್ಮನ ತತ್ತ್ವ
 159. ಫರ್ಮಿ - ಡಿರಾಕ್ ಸಂಖಾಕಲನವಿಜ್ಞಾನ|ಫರ್ಮಿ - ಡಿರಾಕ್ ಸಂಖಾಕಲನವಿಜ್ಞಾನ
 160. ಫರ್ಮಿಯಮ್|ಫರ್ಮಿಯಮ್
 161. ಫರ್ಮಿಯಾನುಗಳು|ಫರ್ಮಿಯಾನುಗಳು
 162. ಫಲನ|ಫಲನ
 163. ಫಾತಿಮಿಡರು|ಫಾತಿಮಿಡರು
 164. ಫಾಹ್ರೆನ್ಹೈಟ್, ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಡೇನಿಯಲ್|ಫಾಹ್ರೆನ್ಹೈಟ್, ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಡೇನಿಯಲ್
 165. ಫಿಕ್ಟೆ, ಜೋಹಾನ್ ಗಾಟ್ಲೀಬ್|ಫಿಕ್ಟೆ, ಜೋಹಾನ್ ಗಾಟ್ಲೀಬ್
 166. ಫಿಡಿಯಸ್|ಫಿಡಿಯಸ್
 167. ಫಿನಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ|ಫಿನಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ
 168. ಫಿಬೊನಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು|ಫಿಬೊನಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 169. ಫೀನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿûೕನುಗಳು|ಫೀನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿûೕನುಗಳು
 170. ಫೋಟಾನ್|ಫೋಟಾನ್
 171. ಫೆeóï|ಫೆeóï
 172. ಫೆರೈಟುಗಳು|ಫೆರೈಟುಗಳು
 173. ಫೋರ್ಯೇ ಶ್ರೇಣಿಗಳು|ಫೋರ್ಯೇ ಶ್ರೇಣಿಗಳು
 174. ಫ್ರೇನೆಲ್, ಆಗಸ್ಟೀನ್ ಜೀನ್|ಫ್ರೇನೆಲ್, ಆಗಸ್ಟೀನ್ ಜೀನ್
 175. ಫ್ಲೂರೀನ್|ಫ್ಲೂರೀನ್