ಯೋಗದಾಗೆಂಬುದನಾರು ಬಲ್ಲರೊ? ಅದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಯೋಗದಾಗೆಂಬುದನಾರು ಬಲ್ಲರೊ? ಅದು ಮೂಗ ಕಂಡ ಕನಸು ! ನಡೆವ ಬಟ್ಟೆ ಮೂರು
ನಡೆಯದ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದೆ ! ಒಂದನೊಂಬತ್ತ ಮಾಡಿ ನಡೆದೆಹೆವೆಂಬರು ಒಂಬತ್ತನೊಂದ ಮಾಡಿ ನಡೆದೆಹೆವೆಂಬ[ನ್ನಕ್ಕರ]
ಮೂರು ಮುಖದ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಮುಖವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿಪ್ಪುದು. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸಂಬಂಧವೆಲ್ಲಿಯದು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.