ಯೋಗಿ ಎನಲಿಲ್ಲ, ಭೋಗಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಯೋಗಿ ಎನಲಿಲ್ಲ
ಭೋಗಿ ಎನಲಿಲ್ಲ
ಕಾಮಿ ಎನಲಿಲ್ಲ
ನಿಃಕಾಮಿಯೆನಲಿಲ್ಲಾಗಿ
ತನ್ನ ಪರಿ ಬೇರೆ ಕಾಣಿರಯ್ಯ. ದೇವ ಎನಲಿಲ್ಲ
ಭಕ್ತ ಎನಲಿಲ್ಲ
ಭಾವವೆನಲಿಲ್ಲ
ನಿರ್ಭಾವವೆನಲಿಲ್ಲಾಗಿ
ತನ್ನ ಪರಿ ಬೇರೆ ಕಾಣಿರಣ್ಣಾ. ಭವಭಯಂಗಳೆಲ್ಲವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಕಳೆದನು. ನಿಭ್ರಾಂತಿ ನಿರುತನು
ನಿಮ್ಮ ಶರಣ
ಅಪ್ರತಿಗೆ ಪ್ರತಿವುಂಟೆ? ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.