ರೂಪಲ್ಲದೆ, ನಿರೂಪಲ್ಲದೆ, ಸಾವಯನಲ್ಲದೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ರೂಪಲ್ಲದೆ
ನಿರೂಪಲ್ಲದೆ
ಸಾವಯನಲ್ಲದೆ
ನಿರವಲಯನಲ್ಲದೆ
ನಾಮನಲ್ಲದೆ
ನಿರ್ನಾಮನಲ್ಲದೆ
ಇವಾವ ಪರಿಯೂ ಅಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ನೀನು ನಿಃಕಲನಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.