ರೂಪಿಂಗೆ ಕೇಡುಂಟು ನಿರೂಪಿಂಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ರೂಪಿಂಗೆ
ಕೇಡುಂಟು
ನಿರೂಪಿಂಗೆ
ಕೇಡಿಲ್ಲ.
ರೂಪು
ನಿರೂಪನೊಡಗೂಡುವ
ಪರಿ
ಎಂತು
ಹೇಳಾ
?
ಅಸಂಬಂಧ
ಸಂಬಂಧವಾಗಿ
ಇದೆ.
ದೇಹ
ಇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ
ಜಾತಿಸೂತಕವಿರಲು
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ
ಮುಟ್ಟಬಾರದು
ಕೇಳವ್ವಾ.