ರೂಪಿಂಗೆ ಬಂದು ನಿಂದುದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ರೂಪಿಂಗೆ
ಬಂದು
ನಿಂದುದು
ಮಾತಿಂಗೆ
ಒಡಲಾಯಿತ್ತು.
ಮಾತಿಂಗೆ
ವೇಧಿಸಿದ
ಮನ
ರಾಟಾಳದ
ಕುಂಭದಂತೆ.
ಅದ
ನೇತಿಗಳೆದು
ನಿಂದಲ್ಲಿ
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ
ತಾನೆ
ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ.