ಲಿಂಗಕ್ಕೀಯದೆ ಅಂಗಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋದಕವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗಕ್ಕೀಯದೆ
ಅಂಗಸುಖಕ್ಕಾಗಿ
ಅನ್ನೋದಕವ
ಕೊಂಡ
ಅಜ್ಞಾನಿಯನೇನೆಂದು
ನುಡಿವೆನಯ್ಯಾ
?
ಆತನು
ಪತಿತನಾಗಿ
ನರಕದಲ್ಲಿ
ಹೊರಳುತ್ತಿರ್ಪನು.
``ಅಸಮಪ್ರ್ಯ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗೇ
ಜಲಂ
ವಾ
ಫಲಮೇವ
ವಾ
ಸ್ವೀಕುರ್ಯಾದ್ಯದಿ
ಮೋಹೇನ
ಪತಿತೋ
ನರಕಂ
ವ್ರಜೇತ್

ಎಂದುದಾಗಿ
ಆವ
ಪದಾರ್ಥವನಾದಡೆಯು
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಕೊಡದೆ
ಕೊಳಲಾಗದೆಂದುದು
ನಮ್ಮ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನ
ವಚನ