ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಭಾಜನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಬೇರೆ
ಭಾಜನ
ತಮಗೆ
ಬೇರೆ
ಭಾಜನವೆಂದೆಂಬರು
ನಾನಿದನರಿಯೆನಯ್ಯಾ.
ಅಂಗದ
ಮೇಲೆ
ಪ್ರಾಣ[ಲಿಂಗ]ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ
ಬಳಿಕ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆಯೂ
ತಮಗೆಯೂ
ಏಕಭಾಜನವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ
ಅಂಗದ
ಕಳೆಯಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗವ
ಧರಿಸಿಕೊಳಬಹುದೆ
?
ಇದನರಿದು
ಏಕಭಾಜನವಾಗದಿದ್ದಡಂತದು
ದೋಷ
ಅರಿಯದೆ
ಏಕಭಾಜನವಾದಡಿಂತು
ದೋಷ.

ಕುಳಸ್ಥಳದ
ಭೇದವ
ಭೇದಿಸಬಲ್ಲ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ
ನಿಮ್ಮ
ಶರಣ