ಲಿಂಗಲಕ್ಷಣವಂತ ಬಸವಣ್ಣ, ಲಿಂಗಸಿರಿವಂತ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗಲಕ್ಷಣವಂತ ಬಸವಣ್ಣ
ಲಿಂಗಸಿರಿವಂತ ಬಸವಣ್ಣ
ಲಿಂಗ¸õ್ಞಭಾಗ್ಯವಂತ ಬಸವಣ್ಣ. ಜಂಗಮಲಕ್ಷಣವಂತ ಬಸವಣ್ಣ
ಜಂಗಮಸಿರಿವಂತ ಬಸವಣ್ಣ
ಜಂಗಮ¸õ್ಞಭಾಗ್ಯವಂತ ಬಸವಣ್ಣ. ಪ್ರಸಾದಲಕ್ಷಣವಂತ ಬಸವಣ್ಣ
ಪ್ರಸಾದಸಿರಿವಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಸಾದ¸õ್ಞಭಾಗ್ಯವಂತ ಬಸವಣ್ಣ. ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನುತಿದ್ದೆನು