ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ ಲಿಂಗದ ವಾರ್ತೆಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗವಂತಂಗೆ
ಲಿಂಗದ
ವಾರ್ತೆಯ
ನುಡಿವುದೆ
ಭಂಗ.
ಹಂಗು
ನೋಡಾ
ಹಂಗಿನ
ಶಬ್ದ
ನೋಡಾ
!
ಕೊಡನ
ತುಂಬಿದ
ಹಾಲನೊಡೆಯ
ಹಾಯ್ಕಿ
ಇನ್ನು
ಉಡಿಗಿಹೆನೆಂದಡೆ
ಉಂಟೆ
?
ಗುಹೇಶ್ವರಾ
?