ಲಿಂಗವಂತನ ನಡೆ ನುಡಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗವಂತನ
ನಡೆ
ನುಡಿ
ಚಾರಿತ್ರ
ನಿಂದಕವನಾಡಿದಡೆ

ಲಿಂಗ
ನಿಮ್ಮ
ಹಲ್ಲ
ಕಳೆವ;

ಲಿಂಗ
ನಿಮ್ಮ
ನರಕಕ್ಕಿಕ್ಕುವ.

ಲಿಂಗವಂತ
ಲಿಂಗ
ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಪ್ಪ.
ಇದು
ಸತ್ಯ
ವಚನ.
ಇದ
ಕೇಳಿ
ಲಿಂಗವಂತನ
ನಾಸ್ತಿಕವನಾಡಿದಡೆ
ರೌರವನರಕದಲ್ಲಿಕ್ಕುವ
ಕಾಣಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.