ಲಿಂಗ ಬಿದ್ದಿತು, ಲಿಂಗ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗ ಬಿದ್ದಿತು
ಲಿಂಗ ಬಿದ್ದಿತೆಂಬರಯ್ಯಾ. ಲಿಂಗ ಬೀಳಿಲು ಬಲ್ಲುದೆ ? ಭೂಮಿ ತಾಳಲು ಬಲ್ಲುದೆ ? ಕಮ್ಮಾರ ಕಡೆದು ಮಾರಿದ
ಬೋಗಾರ ತಂದು ಮಾರಿದ
ಗುರು ಕೊಂಡು ಮಾರಿದ ಈ ಲಿಂಗ ಬಿದ್ದಡೆ ಸಮಾಧಿಯುಂಟೆ ? ಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟಿದ ಗುರು ಸತ್ತಡೆ ಸಮಾಧಿಯನೇಕೆ ಕೊಳ್ಳರೊ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ ?