ಲೋಭವೆಂಬ ಮಸೆದಡಾಯುಧವನೊರೆಯುಚ್ಚಬಾರದು ಇಂತಪ್ಪ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲೋಭವೆಂಬ
ಮಸೆದಡಾಯುಧವನೊರೆಯುಚ್ಚಬಾರದು
ಇಂತಪ್ಪ
ಕದಳಿಯಂ
ಪೊಕ್ಕು
ಪೊಡೆಮಾಡಿ
ಮುಳ್ಮುಸೆ
ಮುಟ್ಟದೆ
ಕಳೆದುತ್ತರಿಸಿ
ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ
ನಿಜಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಂದು
ಪರವಶನಾಗಿ
ನಿರಾಳಕ್ಕೆ
ನಿರಾಳ
ನಿರಾಳ
(ಅವಿರಳ)
ವಾಗಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ.