Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ವಾಙ್ಮನಕ್ಕೆ ಗೋಚರ ಲಿಂಗ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ವಾಙ್ಮನಕ್ಕೆ ಗೋಚರ ಲಿಂಗ
ಅಗೋಚರ ಶರಣ. ಸಕಾಯ ಲಿಂಗ
ಅಕಾಯ ಶರಣ. ಆದಿ ಲಿಂಗ
ಅನಾದಿ ಶರಣ:ಪೂರ್ವಿಕ ಲಿಂಗ
ಅಪೂರ್ವಿಕ ಶರಣ ಇದು ಕಾರಣ_ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಕಾಣಾ ಪ್ರಭುದೇವರು.