ವಾಸನೆಯ ಕೊಂಬುದು ಲಿಂಗದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ವಾಸನೆಯ ಕೊಂಬುದು ಲಿಂಗದ ನಾಸಿಕ; ರುಚಿಸುವದು ಲಿಂಗದ ಜಿಹ್ವೆ; ನೋಡುವದು ಲಿಂಗದ ನೇತ್ರ; ಕೇಳುವದು ಲಿಂಗದ ಶ್ರೋತ್ರ; ಸೋಂಕುವದು ಲಿಂಗ ತ್ವಕ್ಕು; ನಡೆವುದು ಲಿಂಗ ತಾನೆ. ನುಡಿವುದು ಲಿಂಗ ತಾನೆ. ಮನಬೆರಸಿ ಪರಿಣಾಮಿಸುವುದು ಲಿಂಗ ತಾನೆಯೆಂಬ ಭಾವ ಸಹಭಾಜನವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.