ವಿಶ್ವದೊಳಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪನು ನೀನೇ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ವಿಶ್ವದೊಳಗೆಲ್ಲ
ನೀನೇ
ದೇವ
ವಿಶ್ವಭರಿತನು
ನೀನೇ
ದೇವ.
ವಿಶ್ವರೂಪನು
ನೀನೇ
ದೇವ.
ವಿಶ್ವಪತಿ
ನೀನೇ
ದೇವ.
ವಿಶ್ವಾತೀತನು
ನೀನೇ
ದೇವ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.