ವೇದಂಗಳಿಗಭೇದ್ಯವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಿಗಸಾಧ್ಯವಾದ ಶಿವನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ವೇದಂಗಳಿಗಭೇದ್ಯವಾದ
ಶಿವನ
ಭೇದಿಸಿ
ಕಂಡರು
ನೋಡಾ
ಶರಣರು.
ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಿಗಸಾಧ್ಯವಾದ
ಶಿವನ
ಸಾಧಿಸಿ
ಕಂಡರು
ನೋಡಾ
ಶರಣರು.
ಆಗಮಂಗಳಿಗತಿರಹಸ್ಯವಾದ
ಶಿವನ
ಅರಿದು
ಕಂಡರು
ನೋಡಾ
ಶರಣರು.
ಅಗಮ್ಯ
ಅಪ್ರಮಾಣವಾದ
ಪರಶಿವನ
ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ
ಕಂಡು
ಒಳಪೊಕ್ಕು
ಬೆರಸಿದರು
ನೋಡಾ
ನಮ್ಮ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರನ
ಶರಣರು.