Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ವೇದಪ್ರಿಯನೆಂಬೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ವೇದಪ್ರಿಯನೆಂಬೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ? ವೇದಪ್ರಿಯನಲ್ಲ. ನಾದಪ್ರಿಯನೆಂಬೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ? ನಾದಪ್ರಿಯನಲ್ಲ. ಭೋಗಪ್ರಿಯನೆಂಬೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ? ಭೋಗಪ್ರಿಯನಲ್ಲ. ತುತ್ತುಪ್ರಿಯನೆಂಬೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ? ತುತ್ತುಪ್ರಿಯನಲ್ಲ. ಮನದ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ಕಾಣಾ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ