ವೇದವನೋದಿದ ಆಗಮವನೋದಿದ ವೇದಜ್ಞಾನಿಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ವೇದವನೋದಿದ
ವೇದಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿದ
ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಆಗಮವನೋದಿದ
ಆಗಮಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಆದಿಯನಾದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತವಾದ
ಮಹಾಘನವಸ್ತುವನೊಡಗೂಡಿದ
ಶರಣಂಗೆ
ಇವರಾರೂ
ಸರಿಯಲ್ಲವಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.