Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ವೇದಾಗಮಂಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ವೇದಾಗಮಂಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆವುದು
ಹೇಳಿದಂತೆ ನುಡಿವುದು
ಮೀರಿ ನಡೆಯಲಾಗದು
ಮೀರಿ ನುಡಿಯಲಾಗದು
ಮುಕ್ತಿಪದವೈದುವಾತ. ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಆಚಾರಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಬಲ್ಲಡೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನೀಗಲೆ ಒಲಿವ.