ವೇದ ಘನವೆಂಬೆನೆ, ವೇದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ವೇದ ಘನವೆಂಬೆನೆ
ವೇದ ನಾದದೊಳಗಡಗಿತ್ತು. ನಾದ ಘನವೆಂಬೆನೆ
ನಾದ ಬಿಂದುವಿನೊಳಗಡಗಿತ್ತು. ಬಿಂದು ಘನವೆಂಬೆನೆ
ಬಿಂದು ಅಂಗದೊಳಗಡಗಿತ್ತು. ಅಂಗ ಘನವೆಂಬೆನೆ
ಅಂಗ ಲಿಂಗದೊಳಗಡಗಿತ್ತು. ಲಿಂಗ ಘನವೆಂಬೆನೆ
ಲಿಂಗ ನಿಶ್ಚಿಂತದೊಳಗಡಗಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚಿಂತ ಘನವೆಂಬೆನೆ
ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರಾಳದೊಳಗಡಗಿತ್ತು. ನಿರಾಳ ಘನವೆಂಬೆನೆ
ನಿರಾಳ ನಿರೂಪದೊಳಗಡಗಿತ್ತು. ನಿರೂಪ ನಿಃಕಳಂಕ ನಿಃಶೂನ್ಯ ನಿರಂಜನ ಪರಾಪರ ನೀನೇ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.