ಶಬ್ದ ಸೂತಕವೆಂಬರು, ಶಬ್ದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಶಬ್ದ ಸೂತಕವೆಂಬರು
ಶಬ್ದ ಸೂತಕ ಉಂಟೆ
ತನ್ನಯ ಸಂದೇಹವಲ್ಲದೆ ? ಗಾಳಿಗೆ ಧೂಳು ಲೇಪವಪ್ಪುದೆ ? ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆ ಭಾವವಿಲ್ಲ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಾ !