ಶರಣನ ಮನವೆ ತನುವೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಶರಣನ
ತನುವೆ
ಕೈಲಾಸ
ತಾನೆ
ನೋಡಾ.
ಶರಣನ
ಮನವೆ
ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಪರಶಿವಲಿಂಗವು
ತಾನೆ
ನೋಡಾ.
ಶರಣನ
ಕರಣಂಗಳೆಲ್ಲ
ಸಕಲಪ್ರಮಥಗಣಂಗಳು
ತಾನೆ
ನೋಡಾ.
ನಮ್ಮ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರನ
ಚಾರಿತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸುಳಿವ
ಶರಣನ
ಸುಳುಹೆಲ್ಲ
ಜಗತ್‍ಪಾವನವು
ತಾನೆ
ನೋಡಾ.