ಶರಣ ಮೂರ್ತನಲ್ಲ, ಅಮೂರ್ತನಲ್ಲ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಶರಣ ಮೂರ್ತನಲ್ಲ
ಅಮೂರ್ತನಲ್ಲ
ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಸಂಚಿತ
ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಸಂವರಣೆ
ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಶ್ರಿತನು_ಲೋಕಲೌಕಿಕಪ್ರಕಾರದುದಯನಲ್ಲ. ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ.