ಶಿವಶಿವಾ, ದೇವ. ನೀವೆನ್ನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಶಿವಶಿವಾ
ನೀವೆನ್ನ ನಡೆಯೊಳಗೆ ನಡೆರೂಪವಾಗಿರ್ದು ನಡೆಪರುಷವ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ದೇವ. ಎನ್ನ ನುಡಿಯೊಳಗೆ ನುಡಿರೂಪಾಗಿರ್ದು ನುಡಿಪರುಷವ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ದೇವ. ಎನ್ನ ನೋಟದೊಳಗೆ ನೋಟರೂಪಾಗಿರ್ದು ನೋಟಪರುಷವ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ದೇವ. ಎನ್ನ ಹಸ್ತದೊಳಗೆ ಹಸ್ತರೂಪಾಗಿರ್ದು ಹಸ್ತಪರುಷವ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ದೇವ. ಎನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಮನರೂಪಾಗಿರ್ದು ಮನಪರುಷವ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ದೇವ. ಎನ್ನ ಭಾವದೊಳಗೆ ಭಾವರೂಪಾಗಿರ್ದು ಭಾವಪರುಷವ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ದೇವಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.