ಶಿಶು ತಾಯ ಮೊಲೆವಾಲನೊಸೆದುಂಡು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಶಿಶು
ತಾಯ
ಮೊಲೆವಾಲನೊಸೆದುಂಡು
ತೃಪ್ತನಾಗಿ
ಹೆಸರ
ಬೆಸಗೊಂಬಡದು
ಉಪಮೆಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ.
ಕಣ್ಣಾಲಿ
ಕಪ್ಪ
ನುಂಗಿ
ಸಣ್ಣ
ಬಣ್ಣಗಳುಡಿಗೆನಯಫ
ಬಣ್ಣದೊಳಗಣ
ಭ್ರಮೆ
ಇನ್ನಾರಿಗಳವಡದು.
ಬಣ್ಣ
ಸಮುಚ್ಚಯವಾಗಿ
ಬಣ್ಣ
ಬಗೆಯನೆ
ನುಂಗಿ
ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ
ನಿಲವ
ನಿಜದ
ನಿಷ್ಪತ್ತಿ
ನುಂಗಿತ್ತು.