ಶಿಷ್ಯನ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಶಿಷ್ಯನ
ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ
ಗುರು
ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಬೇಕೆಂದಡೆ
ಅಲ್ಲಿ
ಗುರುವಿನ
ಅಪ್ಪಣೆಯೊಂದುಂಟು.
ಅದೇನೆಂದಡೆ:
ಕೇಳುವೆನೆಂಬ
ಭಾವ
ತೋರದಡೆ
ಸರ್ವರು
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗನ
ಶರಣರು
ಕಾಣಾ
ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ.