ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಶುದ್ಧ
ಸಿದ್ಧ
ಪ್ರಸಿದ್ಧದ
ಭೇದಾಭೇದ
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಂ
ಪೇಳ್ವೆ:
ಭಕ್ತ
ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಂ
ಮಾಡುತ್ತಿರಲು
ಮಠದಲ್ಲಿ
ಪದಾರ್ಥ
ಹೆಚ್ಚಿರಲು

ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಒಡೆಯರು
ಬಿಜಯಂಗೈಯಲು
ತಾನು
ಕೊಂಡುದೆ
ಪ್ರಸಾದ
ನಿಂದುದೆ
ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ
ನೀಡಬಹುದಯ್ಯಾ.
ಬಹುದು
ಬಾರದೆಂಬ
ಸಂದೇಹಮಂ
ತಾಳ್ದಡೆ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ದೂರ
ಜಂಗಮಕ್ಕೆ
ಸಲ್ಲನಯ್ಯಾ.
ಅದು
ಶುದ್ಧ
ಮುಖದಿಂದ
ಬಂದುದು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಮುಖಕ್ಕೆ
ನೀಡಬಹುದಾಗಿ
ಸಂದೇಹಮಂ
ತಾಳಲಾಗದು
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ