ಶುದ್ಧ ಸುಯಿಧಾನ ಸುಯಿಧಾನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಶುದ್ಧ
ಸುಯಿಧಾನ
ಭಯ
ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು
ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ.
ಶುದ್ಧ
ಸುಯಿಧಾನ
ಭಯ
ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು
ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ.
ಶುದ್ಧ
ಸುಯಿಧಾನ
ಭಯ
ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು
ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ.
ಶುದ್ಧ
ಸುಯಿಧಾನ
ಭಯ
ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು
ಪಾದೋದಕ
ಪ್ರಸಾದಂಗಳಲ್ಲಿ.
ಇಂತಿವರಲ್ಲಿ
ಶುದ್ಧ
ಸುಯಿಧಾನ
ಭಯ
ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದವರು
ಸಲ್ಲರಯ್ಯಾ
ನಿಮ್ಮ
ನಿಜಪದಕ್ಕೆ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.