ಶ್ರೀಗುರುವನರಿಯಲೆ ಬೇಕು, ಶ್ರೀಗುರುವನರಿಯಲೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಶ್ರೀಗುರುವನರಿಯಲೆ ಬೇಕು
ಶ್ರೀಗುರುವನರಿಯಲೆ ಬೇಕು. ಅಂತಲ್ಲದೆ ಸುಖವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ
ಅಂತಲ್ಲದೆ ಸುಖವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ. ಶ್ರೀಗುರುವನರಿದಲ್ಲದೆ ಇಹಪರಸುಖವನರಿಯಬಾರದು. ಅಂತಲ್ಲದೆ_ಶ್ರೀಗುರುವನು ಅರಿಯದವನೆ ಲಘು. ಶ್ರೀಗುರುವನು ಅರಿದಂಗೆ ಶ್ರೀಗುರು ಗುಹೇಶ್ವರ.