ಶ್ರೀದ ವಿಠಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು

ಸುಳಾದಿ

ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಿದೇನು ಚಂದಾ ಮೈ ಸೋಕದಿರೆಲೋ ಮುಕುಂದ ||ಪ||

ಗಂಡನುಳ್ಳ ನಿಜ ಗರತೀ ಒಡ- ಗೊಂಡು ಬದಿಗೆ ಕೈ ತರುತೀ ಬಲು ಪುಂಡಾಟಗಳ ನೀನೆಸಗುತೀ ||೧||

ಹೆಚ್ಚು ನುಡಿಯದಿರು ನಂಟು ಕಂಡು ಹುಚ್ಚು ಮಾಡುವದುಂಟೂ ನಡೆ ಬಿಚ್ಚದಿರೆಲೊ ಮೊಲೆಗಂಟೂ ||೨||

ಶ್ರೀದವಿಠಲ ಯದುರಾಯಾ ನಿನ್ನ ಪಾದಕೆರಗುವೆನಯ್ಯಾ ನಡು- ಬೀದಿಯೊಳಗೆ ಬಿಡು ಕೈಯಾ ||೩||